Bidweek voor de eenheid van de christenen (18-25 januari)

Bidweek voor de eenheid van de christenen (18-25 januari)

18 januari 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Elk jaar bidden christenen over de hele wereld van 18 tot 25 januari voor de eenheid. Ook in onze streek leven en vieren christenen uit verschillende kerken, denk maar aan de rooms-katholieken, protestanten, orthodoxen, anglicanen,… Ook al zijn de kerken door historische omstandigheden en schisma’s uit elkaar gegroeid, ze voeden zich aan dezelfde bron: de drieëne God. De bidweek is een uitnodiging tot bewust worden en erkennen van andere christenen. Het thema luidt dit jaar ‘Doe goed, zoek recht‘ (Jesaja 1,17).

Interkerkelijke oecumenische viering
Zaterdag 21 januari om 18.00 u. in de Orthodoxe kerk, Goedheidstraat 9 in Oostende

Op zaterdag 21 januari 2023 is er om 18 uur het gebed voor de oecumenische gebedsweek van eenheid onder christelijke kerken te Oostende. Zoals afgesproken is het dit jaar een vespersdienst in de traditie van de Orthodoxe Kerk. Deze gaat door in de Orthodoxe kerk, in de Goedheidstraat, de vroegere Sint Godelievekerk. Weet je allen bijzonder welkom om met ons mee te bidden en vieren, opdat er hier ter plaatse in Oostende een geest van verzoening zou mogen zijn tussen allen die in navolging van Jezus Christus bidden voor gerechtigheid en vrede onder mensen.

Ook dit jaar wordt de viering geplaatst in het ruime kader van strijd voor de waarde van elke mens. Want hierin zijn de christenen nu al één, dat ze samen opkomen voor een diepe gelijkwaardigheid van alle mensen, broeders en zusters in de Heer. In de jaren 1840 werden de kerkdeuren in Noord-Amerika rood geverfd als een geheim teken dat het veilige plaatsen waren voor ontsnapte slaven als onderdeel van de ‘Underground Railroad’. De rode kleur verwees naar het bloed van de lammeren, waarmee de deurposten in Egypte werden beschilderd tijdens de eerste paasnacht, opdat de plaag des doods aan hun huizen voorbij zou gaan. Het was een gruwelijke straf voor mens en dier, die de Farao er uiteindelijk toe moest bewegen het ‘Slavenvolk’ uit Egypte te laten vertrekken.

Dit thema voor de gebedsweek voor de ‘Eenheid van Christelijke kerken’ werd gekozen door de ‘Minnesota Council of Churches’, als reactie op de moord op George Floyd. Hoewel dit raciale onrecht tegenover slaven al decennia lang officieel is afgeschaft, duurt het nog steeds verder in Amerika en op zovele andere plaatsen. Helaas herinneren talrijke moorden en pesterijen aan dit onrecht overal ter wereld.

De gebedsweek voor de christelijke eenheid is een uitgelezen moment om samen te bezinnen over het feit dat we er nog steeds niet in slagen ‘het goede te doen’ en moeilijk tot het toekomstgericht engagement komen om waarlijk samen ‘gerechtigheid te zoeken’. Maar de gebeden en meditaties willen dit jaar niet beperkt blijven tot een kwestie van ‘zwart versus wit’, ze nodigen ons allen uit de leefomstandigheden van inheemse volkeren, van wezen en weduwen, van alle mensen die onder onrecht moeten leven, te verdedigen.

De oecumenische beweging is essentieel in deze strijd. Verschillende kerken boden ook toen, in de ‘underground Railroad beweging’ aan slaven, ongeacht hun huidskleur, een veilige plaats in pastorieën, biechtstoelen en kerkbanken, soms op risico van eigen leven. Ook vandaag zijn kerken heel divers. Mensen van allerlei achtergrond komen er samen om te bidden. Allen staan ze ook in hun strijd tegenover onrecht alleen. Samen kunnen we, naar de woorden van de profeet Jesaja voor de hele natie en voor allerlei individuen wijzen op de wereldwijde problematiek van de uitsluiting van mensen. Daarom dit gezamenlijk moment van gebed tegen onrecht, opdat eens allen samen het wereldwijde spirituele gebed van Maarten Luther King jr. zouden kunnen zingen: “Free at last, free at last, thank God almighty, we are free at last!”
(Deken Antoon)