Vormsel

Waag de sprong om te geloven

Het vormsel is een van de zeven sacramenten. Met het doopsel vormt het min of meer één geheel. De doop wordt doorgaans in het eerste levensjaar toegediend, als eerste opname in Christus’ kerk. Uiteraard is dit dus geen bewuste keuze en ervaring van de dopeling zelf. Het vormsel, zo zou je kunnen zeggen, maakt het doopsel af: dan ervaar je zelf de Geestkracht die God in Christus schenkt, dan kies je zelf bewust voor het geloof.

Het is in onze streken de gewoonte dat kinderen rond de leeftijd van 12 jaar het H. Vormsel ontvangen. In principe gebeurt dit in de parochie waar men woont. Via de scholen wordt een oproep gedaan om in te schrijven. Als je deze niet ontvangen hebt in de loop van september, dan neem je zelf contact op met de catecheseverantwoordelijke.

Een enthousiaste catechistenploeg staat klaar om met deze kinderen op weg te gaan naar het vormsel. Gedurende enkele maanden willen ze zich tijdens de vormselcatechese voorbereiden op dit belangrijk moment. Maar ook de ouders zijn hierbij een onmisbare schakel. Voor de jongeren is het belangrijk om te ervaren dat ze niet alleen staan in hun keuze voor het vormsel, dat ze zich omringd weten door mensen die van harte voor hen supporteren. Samen met de catechisten, hun ouders en leeftijdsgenoten mogen ze verder de wereld van ons geloofsverhaal ontdekken. Ze komen er op het spoor van het Jezusverhaal en mogen ervaren dat dit verhaal tot op vandaag verder gaat in veel mensen en gemeenschappen.

De vormselcatechese en de organisatie van het vormsel is een parochiaal gebeuren en wordt niet georganiseerd vanuit de school.

Wie zich wil laten vormen moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
* tenminste twee jaar godsdienstles gevolgd hebben,
* 12 jaar worden in het jaar van het vormsel,
* vormselcatechese volgen

Hieronder vindt u de vormselfolder die verdeeld werd in alle scholen in ons decanaat:

Voor info en inschrijvingen rond het vormsel kan je contact opnemen met:

Sint-Antonius (Vuurtorenwijk)

Dirk Spanhove, pastoor
St. Antoniusplein 1, Bredene
059 32 02 63
spanhoved@skynet.be

Sint-Rikier (Bredene-Dorp)

Parochiesecretariaat ‘Pastorie’
Kerkstraat 8, Bredene
059 42 70 03
sintrikier@gmail.com

Sint-Jozef (Bredene-Sas)

Parochiesecretariaat in De Caproen
Breendonklaan 2a, Bredene
059 23 68 06
decaproen@hotmail.com

Sint-Theresia (Bredene-Duinen)

Jeannot Van Hille
Parochiesecretariaat
Hoek Peter Benoitlaan en Prins Karellaan
0468 06 15 35
vormselbredeneduinen@gmail.com

Data vormsel 2022

Sint-Theresia: zaterdag 14 mei 2022
Sint-Jozef: zaterdag 14 mei 2022
Sint-Antonius: zondag 15 mei 2022
Sint-Rikier: zondag 15 mei 2022

Voor meer info rond het vormsel
http://www.gezinspastoraal.be/page/vormsel/