Federatie Bredene-Vuurtoren wordt Pastorale Eenheid Galilea

Federatie Bredene-Vuurtoren wordt Pastorale Eenheid Galilea

16 mei 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

We zijn al een hele tijd op weg om met onze 4 parochies samen te smelten tot één grote nieuwe parochie. Nu zitten wij in de laatste rechte lijn en willen één en ander op ’n rijtje zetten:

– We hebben vroeger al uitvoerig uitgelegd waarom we voor de naam Galilea kozen. Voortaan spreken we dus over de Pastorale Eenheid Galilea Bredene-Vuurtoren.

– De officiële aanstelling gebeurt in een gemeenschappelijke viering: op zondag 12 januari 2020. Het federaal team wordt dan benoemd en aangesteld door de bisschop zelf. De leden van ons team zullen zich meer en meer verantwoordelijk voelen voor het geheel (en niet meer voor de eigen parochie alleen)…

– Vanaf dan behoren we tot een grotere parochie met 4 kerken (en 4 kerkfabrieken), waar op pastoraal vlak zoveel mogelijk samengewerkt wordt en al het nodige aangeboden wordt qua liturgie, verkondiging, zorg en gemeenschap vormen. Ook de administratie en de communicatie worden zoveel mogelijk samen aangepakt en gedeeld. We hebben natuurlijk al vele jaren een federale redactieraad voor KERK&leven en sinds een 3-tal jaar een federale website, waar alle nieuws uit onze parochies gebundeld wordt.

– Intussen hebben we een nieuwe juridische structuur opgericht in de vorm van een VZW. Met ondersteuning van het Bisdom tekenden we op 9 mei 2019 de oprichtingsstatuten. Tot nu waren parochies feitelijke verenigingen met eigen rekeningen en kassen. Feitelijke verenigingen hebben als nadeel dat de leden hoofdelijk verantwoordelijk zijn. In een VZW heeft de vereniging een rechtspersoonlijkheid en zijn de leden niet langer hoofdelijk verantwoordelijk. Alle financiële middelen van onze vier parochies zullen samen gebracht worden in die nieuwe VZW.

– Het belangrijkste is natuurlijk dat we hier in Bredene-Vuurtoren een levenskrachtige geloofsgemeenschap blijven en dat we verder nadenken over de toekomst van onze parochies, van onze pastorale eenheid. We willen kerk-zijn en blijven in onze huidige samenleving, met openheid voor al wat leeft en voor Jezus’ hoopvolle en bevrijdende boodschap. Samen willen wij dit geloof beleven, vieren en doorgeven…