Vormselcatechese St.-Rikier op volle toeren

Vormselcatechese St.-Rikier op volle toeren

9 november 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

De vormselcatechese in Sint-Rikier Dorp draait ondertussen op volle toeren. Reeds twee catechesebeurten werden gegeven door pastoor Nikolaas en vormselbegeleider Rik. Er zijn 12 vormelingen dit jaar, waarvan 9 meisjes en 3 jongens. Meestal komen ze uit de Dorpslinde, 1 meisje volgt elders les. In de eerste beurten werd natuurlijk kennis gemaakt, en werd een hand gemaakt die een rol speelde in de mis van de naamopgave. Ze brachten die in stoet aan bij het begin. Tijdens de mis werden de vormelingen rond het altaar gevraagd en zongen ze hun naam als teken dat ze op weg zijn naar hun vormsel. Verder kwamen ook enkele mooie thema’s aan bod: het kerkelijk jaar met alle liturgische kleuren en ook de cirkel van de eredienst waarbij de delen van de eucharistie werden overlopen aan de hand van twee evangelieverhalen: Jezus die voorleest in de synagoge en die voorgaat op het laatste avondmaal. Op de foto’s enkele impressies van de catechese en de mis met de naamopgave. met dank aan Rik en kerkbediende Josephine voor het nemen van de foto’s.
(priester Nikolaas)