Van Pasen naar Pinksteren (2)

Van Pasen naar Pinksteren (2)

10 april 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren inspireren christenen om de vreugde van de opstanding aan iedereen bekend te maken, net als de eerste christenen. Door de heilige Geest ervaren we Gods aanwezigheid in onze gemeenschap. Zijn begeestering komt tot uiting in de gaven die ieder van ons heeft gekregen. Zeven weken, zeven gaven. Elke week ontsteken we een kaarsje en bidden om een gave van de Geest. Zo zien we het licht van Pasen telkens met één licht groeien.

De gave van inzicht is een geschenk van de Heilige Geest. En het gaat hierbij niet over menselijk inzicht als intellectueel vermogen waarmee we min of meer begiftigd zijn. Het gaat om een genade die alleen de Heilige Geest kan schenken en die in de christen het vermogen wekt om verder dan het uiterlijk uitzicht van de werkelijkheid te gaan en de diepte te doorgronden van Gods gedachte en van zijn heilsplan. Dit wil natuurlijk niet zeggen dat een christen alles kan begrijpen en een volledige kennis kan hebben van Gods plannen. Deze gave stelt ons in staat de dingen te verstaan zoals God ze verstaat, met het inzicht van God. Het is de gave waardoor de Heilige Geest ons binnenleidt in de intimiteit met God en ons deelgenoten maakt van het plan van liefde dat Hij met ons heeft. Wanneer de Heilige Geest in ons hart woont en onze geest verlicht, doet Hij ons dag na dag groeien in het begrip van wat de Heer gezegd en gedaan heeft. Net als bij de leerlingen op weg naar Emmaüs. Wanneer de Heer hen de Schriften verklaart, gaan hun geesten open en in hun harten gaat opnieuw de hoop branden. Dat is wat de Heilige Geest met ons doet: Hij opent onze geest, om beter te verstaan, om beter de dingen van God te verstaan, de menselijke dingen, de situaties, alle dingen. De gave van inzicht is belangrijk voor ons christelijk leven. Vragen we aan de Heer dat Hij ze ons schenkt, dat Hij ons allen de gave schenkt om de dingen die gebeuren te verstaan, te verstaan zoals Hij en om vooral het Woord van God in het Evangelie te verstaan.
© fragment uit catechese-audiëntie van Paus Franciscus, 2014

We steken een tweede kaarsje aan en vragen om inzicht.

God,
geef ons de Geest van inzicht
zodat we veel mensen van dienst kunnen zijn
zodat we leergierig mogen zijn
om te weten, te kennen,
om inzicht te verwerven in wat de Heer gezegd en gedaan heeft.
Open onze geest, doe de hoop in ons hart branden,
en laat ons doen en laten een levend getuigenis zijn van U.
Laten we bidden dat we deze gave van de Geest deelachtig mogen worden.
Amen.