Gebedsmoment ‘Week van de eenheid’

Gebedsmoment ‘Week van de eenheid’

2 februari 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op donderdag 20 januari hielden een 40-tal mensen een gebedsmoment in de Anglicaanse kerk van Oostende (ook de “English Church” genoemd). Deze bevindt zich in de Langestraat, maar niet aan de kant van het uitgaansleven. De gebedsruimte gaf hierdoor een goed gevulde indruk. Er waren 4 voorgangers: onze eigen deken Antoon Wullepit, de pastor van de protestantse kerk Andries Boekhout, Vader Andreas D’Hoe van de orthodoxe gemeenschap en tenslotte de organiserende pastoor Augustine Nwaekwe die de viering deels in het Engels, deels in het Nederlands had opgesteld. Er zijn al jaren uitstekende contacten tussen de katholieke kerk en de andere georganiseerde kerkgemeenschappen. De orthodoxe gemeenschap komt sinds 2018 samen in de Godelievekerk in Oostende. De protestantse gemeenschap heeft haar vieringen om de 14 dagen in de Hazegraskerk. Samen organiseerden zij trouwens in de eerste lockdown een pastorale telefoonlijn. En er is ook een gemeenschappelijke bijbelgroep. De evangelische kerken zijn niet zo georganiseerd en vallen dus buiten dit overleg. Het is mij ook niet duidelijk of de oecumenische gedachte bij hen leeft.

De avond was opgebouwd rond het thema “Deel het licht” met als bijbeltekst het bezoek van de drie wijzen die de ster hadden gezien en die eerst bij Herodes terecht kwamen, maar tenslotte langs een andere weg naar huis terugkeerden. Met Engelse hymnen, opgeluisterd door een soliste, een keyboard en een dwarsfluit was het muzikaal alvast in orde. Een mooi moment was toen velen uit de kerk naar voor kwamen en een ster aanbrachten. Op de foto is dit bord trouwens te zien. Helaas konden we achteraf niet meer genieten van een drankje, maar hier en daar werd toch een woordje gewisseld en een vluchtige elleboog gegeven. Het was een mooi initiatief, dat minder leeft bij de gewone gelovige, maar als je er over nadenkt toch belangrijk is. Niet alleen omwille van Vaticanum II, maar vooral omdat het de vraag en gebed van Jezus zelf is die zijn Vader vraagt dat “allen één zouden zijn”. Wij waren er met de pastoors, de diaken en de parochieassistent alvast goed vertegenwoordigd.
(priester Nikolaas)

(c) Nikolaas Vanneste