Nieuwe belichting hoogaltaar in St.-Jozefskerk

Nieuwe belichting hoogaltaar in St.-Jozefskerk

3 november 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Een spot werd onlangs geplaatst op het mooi versierde hoogaltaar. We creëerden zo een nieuwe blikvanger en we maakten een waardevol sculptuur in de kerk, waarvan velen niet beseften dat het er was, opnieuw zichtbaar.

De scène is een mix van twee bijbelverhalen uit het nieuwe testament. Het omvat Jezus die op het water loopt uit Mattheüs 14, 22-33 en ook het verhaal van de wonderbaarlijke visvangst in Lucas 5, 1-11. We zien niet dat er een wonderbaarlijke visvangst gebeurt, maar wel dat de leerlingen aan het vissen zijn en Petrus die op de knieën valt, en zegt tegen Jezus: “Ga weg van mij, ik ben een zondig mens”. Twee meeuwen flankeren het gebeuren en leggen de link met onze leefwereld en tijd. De stijl van de sculptuur is eenvoudig en tijdloos. Je zou er met gemak Etruskische sculpturen uit de oudheid naast kunnen leggen. De compositie is symmetrisch: Jezus in het midden die, hoewel hij de slankste is van alle afgebeelde figuren, met zijn mantel de nodige vulling en waardigheid verkrijgt. Links en rechts telkens een groep van 5 apostelen met enkele roeispanen en touwen voor het vissen en op de hoek telkens een leerling die roeit en stuurt. De centrale scène is de aanbidding van Petrus voor Jezus. In die zin passend bij het hoogaltaar, waar de Verrezene aanwezig is in het gewijde brood.

We worden met Petrus uitgenodigd om in aanbidding te komen voor de levende Heer. Allen welkom om eens binnen te lopen om dit mee te beleven tijdens een kort moment van stilte en gebed.
(Nikolaas Vanneste)