Kindernevendiensten in St.-Jozefskerk

Kindernevendiensten in St.-Jozefskerk

20 januari 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

In de aanloop naar Kerstmis was er in elke viering in de Sint-Jozefskerk een kindernevendienst voorzien voor de eerste communicanten. Ook de kinderen van Sint-Rikier waren welkom. Dat maakte telkens een hele groep en onder begeleiding van parochieassistent Johan, Marleen en haar echtgenoot Peter en ook priester Nikolaas werd telkens iets creatiefs gebracht. Elke week werd iets meer van het zinnetje ‘Samen op weg naar Kerstmis’ onthuld. In de eerste week werd een Godly Play verhaal gebracht over de advent. Priseter Nikolaas vertelde over de vier kaarsen, terwijl wij allen op weg gingen naar Betlehem. De beeldjes van de kerststal werden bij de passende zondag gezet. Maria, Jozef en de ezel voor de tweede zondag, de herders voor de derde zondag en de koningen bij de vierde zondag. En de eerste zondag was er een wijzende hand, die van Johannes de Doper, die wijst naar Jezus. Ook in de grote kerk mochten de kinderen telkens iets doen: een takje aanbrengen voor de krans, een kaarsje branden bij Jezus in de kribbe, enz… Zo werden de kinderen op een actieve manier betrokken bij de adventstijd.