Young Spirit Feest op 24 juni in De Caproen

Young Spirit Feest op 24 juni in De Caproen

14 juni 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

“Ons vormsel mag geen einde zijn, wij willen verbonden blijven met God en met onze medemensen”, hoorde ik een gevormde jongere zeggen tijdens onze dankviering. Omdat we het belangrijk vonden om op een creatieve, eigentijdse manier na het vormsel verder stil te staan bij ons geloof én omdat het onze taak is als christen die blijde boodschap van Jezus verder te verkondigen, werd Young Spirit in de zomer van 2020 in het leven geroepen, in samenwerking met de salesiaanse gemeenschap van Oostende. Met vallen en opstaan mochten we tijdens onze voorbije activiteiten steeds enkele (gevormde) jongeren verwelkomen. Jongeren die, samen met leeftijdsgenoten, verder willen op zoek gaan naar zingeving, op zoek gaan naar God, die nog durven praten over Jezus en wat geloof voor hen betekent.

We hadden dan ook het idee om het werkjaar af te sluiten (of om een nieuwe doorstart te maken) met een Young Spirit Feest voor alle gevormde jongeren uit het decanaat. Een toffe dag met spel en ontmoeting die we afsluiten met een bezinnend moment op zaterdag 24 juni van 10 tot 17 uur. We kozen voor het domein van het Parochiaal Ontmoetingscentrum De Caproen in de Breendonklaan 2a in Bredene omdat dit al iets centraler gelegen is en hiertoe de nodige mogelijkheden biedt.

Ben je 12+ of heb je net je vormsel ontvangen óf ben je misdienaar op de parochie dan ben je welkom. Inschrijven kan telefonisch (0492 141016) of via de QR-code op de affiche. Lukt het niet om een ganse dag te blijven dan ben je welkom in de voor-of namiddag.
(Johan Vervaeke, parochieassistent)