Feest in VBS Duinen

Feest in VBS Duinen

7 september 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op 15, 16 en 17 september is het feesten geblazen in de VBS Duinen. De school zet haar deuren wijd open ter gelegenheid van de nieuwbouw van enkele klassen en nieuwe sanitair complex. Iedereen is er welkom maar in het bijzonder de oud-leerlingen van de school. Bij een rondleiding kan je genieten van het nieuwe en ook namijmeren bij het oude, “ja, daar zat ik toen, och en dit is ook al veranderd”, wat gaat de tijd toch snel. Het worden drie super leuke dagen, maar laat ons ook eens denken aan de leerkrachten, die zullen het ook super druk hebben, een bomvol weekend en dit aan het begin van het schooljaar. Een dikke proficiat voor die mensen.

Wat kan je zoal beleven:
– op 15 september om 20 u.: een optreden van Piv Huvluv in zaal Cruysduyne. Kaarten te bekomen bij de directie aan 18 euro.
– op vrijdag 16 september om 15.15 u.: officiële opening van de nieuwe infrastructuur. Iedereen is er welkom.
– op zaterdag 17 september om 14 u.: kleuteroptreden en om 15.15 u. een optreden van de lagere school. Ondertussen zijn er ook eetstandjes en drankstandjes waar de inwendige mens kan versterkt worden.

Lees verder onder de foto

Een stukje geschiedenis
Bij dit evenement kunnen we misschien nog even denken aan de start van de school op de Duinen. In 1926 vonden de zusters van Kortemark dat er op het Dorp meer dan genoeg kinderen zaten en ze besloten een school te bouwen op de Duinen. Als we naar de datum kijken, dan zien we dat de school bijna zijn 100- jarig bestaan kan vieren. Het gebouw was tevens kerk met op de eerste verdieping vier klassen waarvan er aanvankelijk slechts twee waren bevolkt. Een tiental jaar later waren die vier klassen overbevolkt en werd er een volledig nieuwe blok gebouwd, rechts van het eerste gebouw: de jongensschool was een feit. Er waren drie klassen boven en beneden een soort keukenklas. Wie kan zich nog de speeltijden herinneren met de drie onderwijzers (Blomme, Warlop en Rotsaert) op en neer wandelend met een allesziend oog voor de kwajongensstreken.

Ik zat in de meisjesschool, het gebouw vlak naast de kerk met drie lagere klassen boven en een kleuterklas. Een tweede kleuterklas bevond zich in de zaal (nu eetzaal). De school werd bestuurd door de zusters. In mijn tijd was de directie bij Zuster Marie Celine en ik herinner me ook nog Zuster Marie Dionysia en juffrouw Lams. In 1966 was de school weer aan uitbreiding toe en werden er drie kleuterklassen bijgebouwd in de tuin van de zusters, een paar jaar later nog twee aan de Peter Benoitlaan. Deze zijn nu afgebroken en vervangen door de nieuwbouw. Zoals u kan lezen is de school in de loop der jaren wel degelijk goed uitgebreid. In de jaren ’70 kwam er onder directeur Vannecke zelfs een fusie tussen de jongens- en meisjesschool en later ook een fusie met de dorpsschool. Deze laatste fusie werd onder directeur Dessin weer ongedaan gemaakt. Het was een onbegonnen werk om beide scholen, die sterk waren uitgebreid, nog samen te runnen. Nu vergeet ik nog de voorloper van directeur Dessin te noemen: Karel Fischer, eerst leerkracht op het Dorp, werd na Vannecke directeur op beide vestigingen. Na directeur Dessin kenden we nog directeur Erwin Batsleer, die ons dit jaar jammerlijk ontviel door een ongeval. De huidige directeur Tom Doise zal U dus welkom heten bij je bezoek aan de vernieuwde school op één van de feestdagen. We wensen je een prettig bezoek toe en beleef er een leuke tijd.
(Jeannot Van Hille)