Herbestemming Kamphuis Duinrel

Herbestemming Kamphuis Duinrel

19 mei 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op weg naar Kinderopvang Duinrel

Ons kamphuis Duinrel in het voormalige klooster in de Stokersstraat 10 op de Vuurtorenwijk krijgt binnenkort een nieuwe bestemming. Pastoor Dirk en directeur Jan De Wit (OLVO Vuurtoren) geven hieronder wat meer uitleg.

KINDEREN EN JONGEREN GENOTEN HIER 23 JAAR VAN MOOIE VAKANTIES AAN ONZE KUST

Op 10 september 1998 staken wij met enkele Chiroleiders en Oud-leidingsmensen van Chiro Noorderwind en Chiro Speelvogels de koppen bij elkaar. Wij zaten met een groot stuk van het voormalige Klooster op de Vuurtorenwijk, dat leeg kwam te staan en dat een sociaal doel moest krijgen.

Wij waren eertijds super-enthousiast om dit in te richten tot een verblijfscentrum voor jeugdgroepen (kleine groepen van max. 25 p.). En we kozen toen voor de naam ‘Duinrel’.

Ons kamphuis ligt midden in het centrum van de Vuurtorenwijk, maar op slechts 800 meter van de duinen en de Noordzee. Een ‘duinrel’ is een hoge duin vlak voor de zee, een beschermende kam, waarachter nog een vlakte ligt vooraleer je de zee bereikt. Ons kamphuis wilde dat voor veel mensen uit het binnenland zijn: een huis dat beschutting biedt, en van waaruit je op ’n korte tijd de zee – die mensen aantrekt – kunt bereiken.

Op 11 september 1998 kwam al een eerste groep overnachten: Jeugdhuis Dido uit Erpe. En vanaf dan kregen we aanvragen voor veel weekends en alle schoolvakanties.

Na 23 jaar zijn bijna 900 groepen langs geweest. En al die jaren draaide ons kamphuis dankzij de medewerking van vele vrijwilligers (in totaal moeten het er ongeveer 60 geweest zijn – meestal stonden ze hier op onze wijk zelf jarenlang in de Chiro).

De refter van het kamphuis

Het was ieder weekend een hele opgave. En ook in de vele herstellingen en investeringen en verbeteringen van ons huis kroop veel tijd. Wij kregen wel heel veel steun van het CJT (Centrum voor Jeugdtoerisme) die alle kamphuizen van Vlaanderen ondersteunt en van Toerisme Vlaanderen (waar we verschillende keren mochten aankloppen voor subsidies bij grote werken). Ook onze vakmannen Willy Van Belleghem, Roland Degryse, Willy Cogghe, Johnny Vansteenkiste, architect Wil Inghelbrecht, Peter Verbiest, Arnold Vansevenant en de firma Doe Het Zelf De Voorhaven stonden altijd klaar om bij dringende noden (verwarming, elektriciteit, WC’s, breuken,…) langs te komen. Om dan nog van onze vele vrijwilligers te zwijgen die het gebouw regelmatig extra moesten kuisen of herschilderen… Wij zijn hen allen even dankbaar. Dank zij de inzet van velen werd ons kamphuis een heel geliefde plek voor veel kinderen en jongeren. Sommigen kwamen ieder jaar graag terug. Martine Debrouwere hield intussen al die jaren alles goed bij en regelde de boekingen, en beantwoordde vele mailtjes en telefoons van de vele groepen (die vooral uit Vlaanderen kwamen).

Jongeren kwamen hier graag en voelden zich hier direct thuis. Dat deed ons altijd heel veel deugd. En met sommigen groeiden sterke vriendschapsbanden.

KINDEREN ZULLEN HIER VERDER EEN THUIS VINDEN

Sinds oktober 2020 kwam nu de eerst voorzichtige vraag van onze basisschool OLVO Vuurtoren om ons kamphuis te mogen overnemen om er een crèche (een kinderopvang) te mogen organiseren voor peuters en kleuters. Samen met directeur Jan, leden van het schoolbestuur en de directeur van CKG ’t Kapoentje zaten we regelmatig samen om alle pistes te onderzoeken. Op 3 mei gaf de Raad van Bestuur hun fiat.

Duinrel krijgt (vanaf 1 januari 2022) een nieuw sociaal doel: een kinderopvang voor onze allerjongsten, dat beschutting biedt, en van waaruit ze na enkele jaren het volle leven tegemoet gaan. ‘Duinrel’ maakt op die manier haar naam verder waar: opvang bieden aan kinderen die hier welkom zijn en gelukkig mogen opgroeien…

Wij zijn bijzonder fier om al die jaren van inzet voor kinderen en jongeren, maar wij zijn ook gelukkig dat alles wat we opgebouwd hebben nu verder in goede handen blijft. Onze christelijke school hier op de Vuurtorenwijk zal zich 100 % verder inzetten voor onze kinderen en voor velen die hier thuis mogen komen zoals wellicht nergens elders.
(pastoor Dirk)

Onze prachtige tuin

EEN LAAGDREMPELIGE KINDEROPVANG HAND IN HAND MET DE SCHOOL

Onze school OLVO Vuurtoren bouwt zo verder aan een maatschappelijke nood in de buurt. Ze stelt zich breed open om aan de toekomst van onze opgroeiende kinderen mee te timmeren. In onze mini-crèche zal plaats zijn voor 18 sloebers. Deze laagdrempelige kinderopvang gaat – hand in hand – een samenwerking aan met de school. De betrokken juffen uit de peuterklas en de uitbaters van de crèche werken samen aan de totale ontwikkeling van het kind. Zo kijken we uit naar extra motorische stimulansen, en prikkelen we de taalverwerving…

Het is de bedoeling dat alles – in het belang van deze kinderen – spontaan en efficiënt in elkaar vloeit. Zo kunnen kinderen die nood hebben aan een middagdutje ‘s middags opgevangen worden in de crèche, organiseren we samen een slaapklasje, kijken we voor ‘n gezamenlijk eetmoment… het huiselijk karakter en de fijne samenwerking tussen deze verantwoordelijken komt onze kinderen beslist ten goede.

Het is laagdrempelig omdat we het tevens voor elke ouder financieel toegankelijk willen houden. Bijgevolg is de zelfstandige uitbater gebonden aan een door Kind & Gezin vastgelegd bedrag. Er worden geen rechtstreekse bijdrage geïnd op basis van het loon van de ouders zodat we hier ook een maatschappelijke rol willen spelen. Onze kinderen groeien op met elkaar en krijgen hierdoor respect voor elkaar.

Voor de praktische organisatie van de kinderopvang zoeken wij twee zelfstandige onthaalmoeders met een warm hart voor kinderen en een ruime maatschappelijke blik met respect voor ieder.

Graag maken we van de gelegenheid gebruik om ook de toekomstige opvoedingswinkel in de kijker te zetten. Vanaf 1 september gaat de school, samen met CKG ‘t Kapoentje vzw, in zee om ondersteuning te bieden bij diverse noden, vragen of onzekerheden. Het is de bedoeling dat ouders, grootouders, externen,… langskomen om samen met deze organisatie en de school te zoeken naar duurzame en warm menselijke constructieve oplossingen.
(directeur Jan)

NOG ENKELE CONCRETE STAPPEN

– Concreet blijven we nog tot eind augustus jeugdgroepen ontvangen in ons kamphuis Duinrel.
– Daarna wordt Duinrel heringericht en voorzien van passende meubels voor de mini-crèche.
– Hiervoor zullen we graag beroep doen op vrijwilligers die hier of daar een handje kunnen toesteken.
– Het is de bedoeling dat we op 1 januari 2022 dan kunnen starten.
– Intussen zijn we op zoek naar 2 zelfstandige onthaalmoeders.
Voor een eerste gesprek en verkenning mag je altijd aankloppen bij pastoor Dirk of directeur Jan.