VBS De Dorpslinde in het nieuw

VBS De Dorpslinde in het nieuw

27 september 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op 29 augustus was er de officiële ingebruikname van de nieuwe gebouwen in de Vrije Basisschool De Dorpslinde. Ooit was er in Bredene-Dorp geen vrij onderwijs. Toen kwamen de zusters, zij bouwden een klooster en een schooltje. Het Vrij Onderwijs werd er vanaf dat moment ingericht door de zusters. De bevolking nam met de jaren toe waardoor er regelmatig nieuwe gebouwen, zeg maar klassen, moesten bijgebouwd worden. Je ziet dat trouwens goed aan de verschillende bouwstijlen. Het oudste gedeelte van de school waren de drie klassen die de scheiding vormden tussen de ‘grote koer’ en de ‘kleine’. Deze klassen waren nodig aan vervanging toe. We moesten voortdurend ‘lappen en tappen’ om het gebouw in stand te houden. Intussen bleef het aantal leerlingen toenemen waardoor er ook plaatsgebrek ontstond. In 2001 werd een aanvraag ingediend voor zowel De Dorpslinde als voor de eveneens noodzakelijke vernieuwing en uitbreiding van de Duinenschool. Twee werven tegelijk dus. Voorlopige wachttijd bij Agion: 20 jaar. Intussen werd de nood in De Dorpslinde zo hoog dat we noodgedwongen het intussen vrijgekomen klooster van de zusters moesten aankopen om meer klasruimte te kunnen creëren. Toen we goed en wel bezig waren met de herinrichting van het klooster hoorden we plots en toevallig dat ons project op de rol stond voor het jaar daarop. Hoogtijd om definitieve plannen te maken voor Dorp én Duinen. Gelukkig hadden we een bevriend architect die de herinrichting van het klooster op zich had genomen en ook gewillig (zijn voornaam is dan ook Wil) was om het project Duinen-Dorp onder zijn hoede te nemen. Dan de zoektocht naar een geschikte aannemer die bereid was om beide werven te combineren, rekening houdend met de wet op de openbare aanbesteding. Ook dat lukte. Jammer genoeg liepen de werken vertraging op door gebrek aan arbeidskrachten. Door die aanslepende toestand kwamen wij in de crisis terecht veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Gevolg: spectaculaire prijsstijgingen door gebrek aan materialen. Een onverwachte meerkost deed ons naar adem happen. Ja, een school verbouwen is een niet te onderschatten opgave voor een schoolbestuur!

Vorig jaar konden we feest vieren op de Duinen. Dit jaar is het de beurt aan De Dorpslinde. Na enkele moeilijke jaren – want onderwijs verschaffen op een bouwwerf is niet simpel – hopen we nu op het volle genot van de gebouwen.

Wat is er veranderd? Waar de drie oude klassen stonden is er nu een polyvalente zaal. Naast het klooster zijn drie nieuwe klassen opgetrokken. Het klooster zelf werd aangepast aan de nieuwe noden. De vroegere kapel van de zusters heeft op de benedenverdieping een nieuw lokaal waar de directeur zijn eigen ruimte heeft. Naast het lokaal van de directie heeft de administratieve dienst een nieuwe werkplek gevonden. Daarover is er een lerarenlokaal met ingerichte keuken. De buitenruimte van de ‘kleine’ koer is versmolten met de tuin van de zusters en deels verhard, deels van zachter materiaal (boomschors) en bevat enkele speeltuigen. Daar heb je ook zicht op de agrarische omgeving. We hopen dat deze nieuwe structuur bijdraagt aan het algemeen welzijn van de kinderen en de leerkrachten. We zijn ervan overtuigd dat deze vernieuwing een stimulans kan zijn en kan bijdragen tot een verhoogde kwaliteit van het aangeboden onderwijs. Maar onderwijs is meer dan infrastructuur: het is vooral een mogelijkheid om naast kennis en vaardigheid ook liefde, aandacht en genegenheid te schenken aan opgroeiende kinderen in de hoop dat ze uitgroeien tot stabiele volwassenen die verantwoordelijkheid kunnen opnemen om de wereld op het goede spoor te houden.  
(Rudy Weyne, voorzitter schoolbestuur van de drie Bredense vrije scholen)