Aswoensdag – ‘Wij horen de oproep’

Aswoensdag – ‘Wij horen de oproep’

22 februari 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Bij het begin van de veertigdagentijd roept de profeet Joël iedereen, jong en oud, met bazuingeschal op om met hart en ziel terug te keren naar de Bron waaruit alle leven komt. Om opnieuw te leven vanuit God. Een dringende oproep om radicaal van koers te veranderen. Deze ommekeer is een opdracht voor iedereen. Samen moeten wij het tij keren.

De evangelist Mattheus nodigt uit om te delen, te bidden en te vasten in het verborgene en niet voor het oog van de mensen, om de aandacht te trekken. Het is van binnen dat wezenlijke veranderingen ontstaan. Inkeer en onderzoek, ommekeer en verandering van levensstijl, inzet en engagement voor een betere wereld ontkiemen en rijpen van binnen en groeien in het verborgene.

Ook wij worden opgeroepen. We hebben tijd en luwte nodig om tot inzicht te komen, om een breed draagvlak te creëren voor die nieuwe samenleving, zonder ongelijkheid. Inkeer, ommekeer en solidariteit, het moet van binnenuit gebeuren en aanzetten tot handelen. We horen de oproep om samen in onze gemeenschap, onze familie, onze buurt, onze vereniging, onze jeugdbeweging, op het werk wegen van solidariteit te gaan. Daarvoor hebben we elkaar nodig.

Van procent naar deelteken

Oorlogsconflicten, escalatie van wapengeweld, groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk, extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatontregeling… De toestand in de wereld vraagt dringend actie om het tij te keren. Daarom doet Broederlijk Delen de oproep om medestander te worden van de 25%-revolutie. Immers, een kleine maar vastberaden minderheid kan grote, structurele veranderingen teweegbrengen. Doe jij ook mee aan de 25%-revolutie? Partnerorganisaties uit Guatemala, Burkina Faso en Rwanda gaan ons op deze weg voor. Doorheen de campagne mogen wij hen beter leren kennen.

Gebed

Levende God,
deze veertigdagentijd is ons gegeven
als een heilige tijd,
een tijd van ommekeer en verandering.
Roep ons bijeen,
zet ons op weg naar een andere wereld,
uw wereld,
waar mensen niet elkaars concurrenten zijn,
maar bondgenoten
in de uitbouw van een nieuwe toekomst.
Amen.