‘Kom uut je kot en we geven je een Zetjebie!

‘Kom uut je kot en we geven je een Zetjebie!

10 augustus 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

Project ‘outreachend bereiken van mensen in armoede’

Door COVID-19 werden maatschappelijk kwetsbare mensen en gezinnen die in een kwetsbare positie leven het afgelopen jaar zwaar getroffen. Zo ervaarden net deze groep mensen, naast hun beperkte financiële buffers, verschillende problemen die samenhingen met hun situatie zoals eenzaamheid en isolatie. Bovendien zorgde de pandemie ervoor dat een hele groep ‘nieuwe mensen’ in kwetsbare situaties dreigden te komen, zoals bv. mensen die het financieel moeilijk kregen door verlies van hun job of tijdelijke werkloosheid.

Eén van de belangrijkste aandachtspunten die door de Taskforce Kwetsbare Gezinnen naar voren werd geschoven, was het vergrote risico op isolement en het wegvallen van het al meer beperkte sociale netwerk van deze mensen. Hierdoor verdwenen sociale contacten, was er een negatieve impact op het mentaal welzijn of werden hulp- en dienstverlening onderbroken en steeg ook de nood aan noodhulp.

De Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lanceerde voor het jaar 2020 een projectoproep: ‘outreachend bereiken van mensen in armoede’. Bedoeling was om initiatieven die mensen in armoede uit hun isolement halen financieel te steunen, terug contact uit te bouwen, hun netwerken te versterken en opnieuw te connecteren met de samenleving. 129 organisaties dienden een aanvraag in. Hiervan werden er 75 projecten geselecteerd.

Welzijnsschakel De Caproen, St.-Vincentius en La Colomba slaan de handen in mekaar

Vanuit een versterkende en gemeenschappelijke visie gingen Welzijnsschakel De Caproen vzw, St.-Vincentius Bredene Dorp – Duinen en La Colomba (project begeleid zelfstandig wonen van personen met een chronische psychische beperking) samen in zee.

Klik op het logo voor meer info over de vereniging

We dienden een nauwgezet dossier in: ‘Kom uut je kot en we geven je een ZetjeBie’. Deze titel refereert naar de uitspraak van minister Maggie De Block: “Blijf in uw kot”. Mits alle maatregelen te hanteren willen we graag de mensen ‘uit hun kot’ krijgen om deel te nemen aan het gemeenschapsleven. We willen graag de eenzaamheid doorbreken, grenzen verruimen en de mentale veerkracht te vergroten.

Bij het outreachend werken zetten we als vrijwilligers of leden onderling vaak een eerste stap naar mensen die in kwetsbaarheid leven. Vaak is het moeilijk om met een hulpvraag te komen. Dan gaan we samen op weg om te kijken welke krachtbronnen er zijn in het gezin. Door positieve ervaringen op te doen en door spontane ontmoetingen gaan we deze krachtbronnen versterken. Onze verenigingen zorgen voor een aangenaam klimaat waar laagdrempelige ontmoetingen kunnen ontstaan.

Dankzij de financiële steun die dit project met zich meebrengt kunnen we verschillende activiteiten aanbieden. We organiseren deze ‘van binnen naar buiten’ en ‘van buiten naar binnen’. Respectievelijk willen we vanuit de veiligheid van de vereniging of leefvorm de leefwereld van onze leden verruimen. Anderzijds willen we het breder publiek uitnodigen om kennis te maken met onze werking en onze leden. Hieruit kunnen nieuwe contacten ontstaan en trachten we de beeldvorming over mensen in kwetsbaarheid bij te stellen.

In de komende maanden willen we door middel van allerhande activiteiten, aangepast aan de geldende COVID-maatregelen en de nodige ondersteuning hopen we op die manier de isolatie te doorkruisen en de delicate vertrouwensband met de samenleving te behouden, te herstellen of te versterken.

Een eerste activiteit vond plaats op zondag 8 augustus in de avond. Samen organiseerden we een tuinfeest in La Colomba voor de inwoners en leden van onze verenigingen. Stand-up comedian Piv Huvluv was er te gast met een show boordevol muziek en anekdotes, een DJ bracht er achteraf helemaal de sfeer in. Ook de frietjes ontbraken niet op het menu. Zo’n 70 aanwezigen genoten zichtbaar van dit ‘uitje’.

Lees verder onder de foto’s

Blokbusters strijkt neer op Frans Halsplein op vrijdag 3 september

Een tweede activiteit vindt plaats op vrijdag 3 september van 19 tot 22 uur. Dan strijkt vzw Cirq met hun ‘Blokbusters’ neer op het Frans Halsplein midden de Sas-wijk.

Op een pleintje wordt live radio gemaakt waarbij nieuwsflitsen, reclame, gesprekjes met wijkbewoners, verzoeknummertjes en onnozeliteiten de revue passeren, en waarbij de talenten van de wijkbewoners centraal staan. Zelf noemen ze het een ‘’socio-interactieve radiofonische webtelevisionaire show op maat’. De uitzending wordt gehost door een bekend presentatieduo met veel ‘goesting’.

Dit programma, vergelijkbaar met Radio Gaga, biedt een laagdrempelig platform om op verhaal te komen. Animatie voor de kleinsten, artiesten en kunstenaars maken het plaatje volledig. Zo komt er een boomkunstenaar die samen met omwonenden en geïnteresseerden een kunstwerk maakt dat mag blijven staan.

De buurtbewoners nemen plaats op het plein voor de radiostudio, of kunnen van hun terras, tuin of huiskamer de uitzending mee volgen via de speakers en het grote scherm. Een samenwerking met een lokale radiozender zorgt ervoor dat de héle buurt kan meeluisteren. Het geheel is achteraf ook nog te bekijken via blokbusters.tv. Dit avondvullend programma tovert een lach op je gezicht én doet je je zorgen even vergeten. Een hartverwarmend initiatief in de wijk van ’t Sas.

(c) vzw Cirq

Later dit jaar…

Op vrijdag 26 november komen The Starlings optreden in de St.-Theresiakerk in Bredene-Duinen en op zondag 23 januari 2022 brengt het koor Onze Rijkdom uit Borgerhout, onder leiding van Hans Van Cauwenberghe, zelfgemaakte liedjes over het leven in armoede en kwetsbaarheid in het Staf Versluyscentrum. Daarnaast zijn er nog kleinere activiteiten gepland met de leden van de verenigingen zelf.

Laat ons niet vergeten: ‘er schuilt kracht in kwetsbaarheid’.

Met steun van de Vlaamse overheid