Vreugde is missionair

Vreugde is missionair

14 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

‘Deel je vreugde’ is het motto voor de missiemaand oktober 2023. Geïnspireerd door het verhaal van de Emmaüsgangers (Lc. 24,13-35) herinnert dit motto aan de vreugde die de twee mannen ervoeren toen ze de Verrezen Heer herkenden tijdens het breken van het brood.

Affiche
De affiche voor de missiemaand toont ons het moment waarop de ‘vreemdeling’ brood neemt, het zegengebed uitspreekt, het brood breekt en het aan de twee ‘gewone’ leerlingen geeft. Op dat moment vallen de schellen van hun ogen en herkennen ze Jezus. Ze worden door vreugde overmand en willen die ‘vreugde delen’ met de elf die achtergebleven zijn in Jeruzalem.

De afbeelding is een van de negen schilderijtjes van het mozaïek ‘De leerlingen van Emmaüs’ (2022) van Chantal Leterme, auteur en samensteller van de site: www.bijbelin1000seconden.be. Ze volgde les in de schilderkunst aan de academie van Leuven. Voor haar eindwerk koos ze als thema het Emmaüsverhaal. Een drieluik en dit mozaïek van negen schilderijtjes waren het resultaat.

Mozaïek van negen schilderijtjes ‘De leerlingen van Emmaüs’ (2022) (c) Chantal Leterme

Mozaïek
Het bestaat uit negen panelen die het verhaal van de leerlingen van Emmaüs voorstellen, zoals Lucas het in zijn evangelie heeft geschreven. De bovenste drie panelen stellen het verdriet, de radeloosheid en de ontgoocheling voor van twee leerlingen die zich in hun leven aan Jezus opgetrokken hadden. De middelste drie panelen stellen een kentering voor: hoewel hun lichaamshouding toont hoe ze gebukt gaan onder het lijden en de dood en Jezus, begint de hemel op te klaren. Ze ontmoeten iemand – waarvan alleen de voeten te zien zijn – die hen perspectief biedt door hun de Bijbel te verklaren. De drie onderste panelen gaan nog een stuk verder: de persoon, die uitgenodigd wordt om het huis van de leerlingen binnen te gaan, breekt brood en deelt het met hen. Daarin herkennen ze Jezus die verder leeft in woorden die als brood zijn. De sombere start van het verhaal maakt plaats voor twee personen die – gedragen door het licht van de ontmoeting met Jezus hun levensweg verderzetten, en naar Jeruzalem gaan, waar hun medebroeders zijn. Let hierbij ook op de diagonale lijn van linksboven tot rechtsonder waar het koude licht van het eerste paneel langzaam plaats maakt voor de warme gloed uit het negende paneel. Deze negen panelen tonen zo de weg die twee leerlingen gingen van wanhoop, ontgoocheling naar een ontmoeting die de weg opent naar hoop, perspectief, leven.

Het schilderij ‘De leerlingen van Emmaüs’ (2022) van Chantal Leterme wordt op verschillende plaatsen in het land tentoongesteld. In november komt het naar de oude St.-Pietersabdij te Steenbrugge  (Centrum d’Abdij).

Verbonden met Kameroen
Ieder jaar kruisen mensen uit een ‘vreemd land’ via Missio ons pad tijdens de missiemaand. Dit jaar komen ze uit Kameroen, een land met heel wat problemen. Ook de Kerk heeft het daar moeilijk. Toch blijft ze hoopvol, ijvert ze volop voor vrede en neemt ze initiatieven om het lot van de meest kwetsbaren te verbeteren. Door onze rijkdom te delen, door concrete projecten in Kameroen te steunen, zijn we met hen verbonden. Uw gift tijdens de omhalingen heeft een ongelooflijk positief effect omdat ze daar wordt geïnvesteerd waar de nood het hoogst is. Dank dat u zich aansluit bij de gelovigen uit de hele wereld die door hun donaties helpen hoop en een betere toekomst te bieden.
De omhaling in het weekend van 21-22 okt. is voor de missieprojecten van Missio.
(Johan Vervaeke)