Eerste zondag van de advent – Huis van gerechtigheid

Eerste zondag van de advent – Huis van gerechtigheid

27 november 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

De Bijbellezingen in de advent zetten ons op weg om op zoek te gaan naar het huis van God, de wereld zoals God hem droomt, waar Hij zich thuis voelt. Elke week vertellen de lezingen wat dit betekent en hoe we ons kunnen voorbereiden op Kerstmis. De vier huizen die we ontdekken bereiden ons voor om God een plaats te geven in ons leven.

Advent en Welzijnszorg zijn sterk met elkaar verbonden. We belichten enkele thema’s uit de campagne ‘Wonen: onbetaalbaar? Onaanvaardbaar’. We gingen ook in gesprek met enkele mensen uit onze Welzijnsschakel De Caproen in Bredene en vroegen om getuigenissen rond deze problematiek. We nodigen jullie tenslotte uit tot concrete inzet. Het wordt een boeiende weg van verdieping en solidariteit.

“Gij komt hen tegemoet die met vreugde gerechtigheid beoefenen, die bij al wat ze doen aan U denken!” (Jes.64,4)

Op deze eerste zondag van de advent staan we stil bij onze verbondenheid met God én onze verbondenheid met de gerechtigheid. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden zo horen we bij de profeet Jesaja. Gods droom met de mensen is nog niet ten volle gerealiseerd en we dreigen wat in te slapen. De adventsperiode wil ons terug op weg zetten, ons wakker maken, want de Heer zal wederkomen. Gerechtigheid beoefenen zoals God laat ieder mens tot zijn recht en zijn waardigheid komen.

“Wees waakzaam” (Mc 13,33)

Het evangelie van Marcus roept ons op om waakzaam te zijn, want de Heer des huizes kan elk moment terugkeren. Dit huis is het huis van God, de wereld zoals God hem droomt, het huis waar hij wil thuiskomen. Het beheer van dit huis heeft God aan ons toevertrouwd, en als goede dienaars (christenen) moeten we zelf de handen uit de mouwen steken. Maar hoewel we goed weten wat er van ons verwacht wordt, doen we dat lang niet altijd. Daarom juist moet Jezus’ oproep tot waakzaamheid in deze advent des te luider klinken. God zal enkel daar thuiskomen, waar mensen sleutelen aan gerechtigheid, aan een bewoonbaar huis voor allen, kortom daar waar recht gedaan wordt aan de minsten der mensen. Wees alert voor de mens die een beroep op je doet, de zwakken, de kleinen, de armen, ieder die onze hulp nodig heeft. Dan komt God jou tegemoet.

Recht op wonen
Je thuis voelen. Thuiskomen. In een goede, veilige woning huizen: dat is onbetaalbaar. Maar voor veel mensen in armoede is goed wonen letterlijk onbetaalbaar. Dat is onaanvaardbaar! In deze periode zet Welzijnszorg de hachelijke woonsituatie van mensen in armoede op de agenda. Een campagne voor het recht op wonen. Voor goede en betaalbare woningen vol onbetaalbaar mooie momenten. In België staat het recht op wonen in de Grondwet: ‘Iedereen heeft recht op een kwaliteitsvolle, betaalbare woning’ (art. 23, 3°) én ook in de Vlaamse Wooncode (art. 3) is dit opgenomen. Maar er gaapt een enorme kloof tussen het papieren grondrecht en de effectieve situatie op het terrein. Teveel mensen wonen in slechte woningen waar ze te veel voor betalen. Het huidige woonbeleid biedt geen oplossingen. Zo krijgen mensen die het meest kwetsbaar zijn op de huizenmarkt het minste steun. Het zijn de mensen die een huis bezitten en voldoende inkomen hebben die langs de kassa passeren. Zij die het meest hebben, krijgen ook nog eens het meest. Samen met haar campagnepartners wil Welzijnszorg ons wakker houden rond deze problematiek en nodigt ons uit tot concrete inzet. Solidariteit en engagement zijn immers tekenen van God in onze wereld.

“Wie alleen komt te staan na een min of meer comfortabel leven als tweeverdieners, kijkt uit naar een eigen stekje. Net zoals een stekje van een plant. De bron van een nieuw leven. Dan start de zoektocht binnen je mogelijkheden. Ga ik huren of ga ik lenen voor een eigen huis? Met de huidige huurprijzen zou ik meer aan huur betalen dan aan het aflossen van mijn lening bij het Vlaams Woningfonds. Voor verwarming, warm water en ander verbruik heb ik enkel elektriciteit, geen aardgas. Voor het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van een stuk dak wou ik een renteloze lening aangaan die hiervoor bestaat. Dit werd niet toegestaan, want als alleenstaande is er een kans dat ik dit niet zou kunnen terugbetalen. De maandelijkse aflossing van deze lening ligt een stuk lager dan de maandelijkse energiefactuur. Begrijpe wie kan.”

In het huis van God, in die goddelijke wereld van gerechtigheid is er plaats voor iedereen, heeft iedereen een plek om te wonen en thuis te komen. Dus laat ons samen met Welzijnszorg waakzaam zijn waar en wanneer er vandaag voor mensen in onze maatschappij geen plaats is.

Laten we waakzaam zijn…
Laten we waakzaam zijn,
zodat we oog hebben voor wat er gebeurt

en niet wegdromen in onverschilligheid.

Laten we waakzaam zijn,
zodat niemand verdwijnt
tussen de plooien van het drukke leven.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we daadwerkelijk aanwezig zijn
waar mensen ons nodig hebben.

Laten we waakzaam zijn,
zodat we het verschil kunnen maken
voor mensen zonder uitweg.

Laten we waakzaam zijn,
want de Heer des huizes zal komen.
(auteur onbekend)

De advent roept ons op waakzaam te zijn opdat iedereen mee kan… op weg naar die nieuwe wereld waar het goed is om wonen.
(c) Pixabay