Planningsdag Team PE Galilea Bredene-Vuurtoren

Planningsdag Team PE Galilea Bredene-Vuurtoren

10 juli 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op vrijdag 21 juni trokken we met het team van onze Pastorale Eenheid naar de Abdij Ten Putte te Gistel. De abdij werd omstreeks 1100 gesticht op de plaats waar de heilige Godelieve door de marteldood overleed. Lange tijd leefden hier zusters benedictinessen maar in 2007 verhuisde de gemeenschap Moeder van Vrede vanuit Meetkerke naar de abdij Ten Putte. In het onthaalcentrum met cafetaria werden wij verwelkomd door broeder Alexander. Wij waren er zeer welkom.

De ganse namiddag kwamen we tot bezinning en een boeiend gesprek o.l.v. Carine (medewerker in het CCV van het Bisdom). Daarna evalueerden we en bespraken heel wat kleine en grote zaken. De meeste tijd ging in planning en een agenda opmaken voor het komende werkjaar. We volgden ook de vespers met de gemeenschap en kregen een lekkere broodmaaltijd aangeboden.

Intussen verwelkomden we Peter en Marleen. Marleen nam immers afscheid van het team en werd gehuldigd en bedankt voor zovele en warme inzet al die jaren en kreeg ook  een geschenkje en bloemen. Op de foto’s merk je een lachende en gelukkige Marleen en namen we ook een groepsfoto van het team.