Vastenbezinning bij Samana-Bredene

Vastenbezinning bij Samana-Bredene

5 april 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op maandag 13 maart verzamelden 36 leden van Samana in De Caproen. Voorzitter Dirk heette iedereen, in het bijzonder de drie nieuwe leden, welkom, om daarna het woord te geven aan Ronny Vanpraet, tevens bestuurslid van Samana-Bredene. Wat volgde was een boeiende bezinning rond de spiritualiteit van Sint-Franciscus.

De boodschap van Franciscus is ook een uitdaging voor onze tijd. Zo zijn er nog veel landen die gebukt gaan onder armoede en er is nog steeds een grote kloof tussen arm en rijk. In deze vastentijd worden we dan ook opgeroepen om te delen en te herverdelen.

Franciscus wordt geboren in 1182 in Assisi, als zoon van een rijke lakenhandelaar. In zijn jeugdjaren is hij een wildebras, maar ook een creatief en fijngevoelig mens. Hij voelt er niets voor om zijn vader op te volgen. Hij kiest ervoor om ridder te worden, doch wordt gevangen genomen en door zijn vader vrijgekocht. De gezondheid laat hem in de steek en verslagen trekt hij zich terug op zoek naar zijn bestemming. Die vindt hij in de verzorging van de melaatsen en door partij te kiezen voor de verdrukten en de zwakkeren in de maatschappij. Franciscus doet afstand van zijn bezit en erfenis en zet zich belangeloos in voor de misdeelden. Hij trekt rond op blote voeten en met een stok. Hij krijgt veel volgelingen waaronder ook rijken. Ze leven in kuisheid, zonder eigendom en trekken rond om te prediken en te werken. Ook vrouwen sluiten zich aan. Franciscus poogt ook vrede te brengen ten tijde van de woelige kruistochten. In 1224 gaat zijn gezondheid achteruit en in 1226 sterft hij.

De uiteenzetting werd af en toe doorspekt met bezinnende liederen. In de pauze was er even tijd om van gedachten te wisselen, terwijl koffie en gebakt genuttigd werd. We eindigden met de volgende gezegde: “ergens naartoe gaan om te preken is zinloos als onze weg zelf geen prediking is”. Bedankt Ronny voor deze bezinnende insteek. Voorzitter Dirk gaf nadien nog een woordje uitleg over de komende activiteiten en bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid.
(tekst: Rita Vanhaelst – foto’s: Ronny Vanpraet)