2e zondag van de advent – ‘Ga samen op pad’

2e zondag van de advent – ‘Ga samen op pad’

6 december 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op de tweede zondag van de advent worden we uitgenodigd om samen op pad te gaan, om de wegen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde te bewandelen. Gelukkig hoeven we dit niet alleen te doen, we worden als gemeenschap geroepen. God wil ons verzamelen en niemand blijft achter. Schouder aan schouder bouwen we mee aan zijn Rijk van gerechtigheid.

In woord…

“Bereid de weg van de Heer”, zo klinkt het in de lezingen. Bij Jesaja moeten daarvoor alle oneffenheden vlak. Het ‘effenen van een pad’ kan op een symbolische manier verwijzen naar het herstellen van de weg tussen God en zijn mensen. God brengt zijn volk weer terug naar hun land, en hij zorgt goed voor hen. Net als een herder die zorgt voor zijn kudde. Een herder brengt zijn schapen bij elkaar en draagt de lammetjes, de zwakkeren, in zijn armen. Zo brengt hij zijn kudde rustig naar een veilig gebied.

Johannes preekte een doopsel van bekering tot vergeving van de zonden. “Begin een nieuw leven en laat je dopen”. Hij is tevens de vreugdebode in ons midden. “Na mij komt iemand die veel belangrijker is dan ik”. De boodschap klinkt niet voor één iemand, één individu, maar voor een hele menigte, een gemeenschap. Ze worden geroepen om samen op weg te gaan, om samen de weg te bereiden, ‘in Jezus naam’. God wil zijn volk verzamelen. Iedereen wordt mee verzameld, schouder aan schouder, tot iedereen mee is, zo lijkt het wel.

… en daad

Ook Welzijnszorg roept ons op om samen op weg te gaan en onze schouders te zetten onder betere strijd tegen armoede. Zij gelooft dat we armoede de wereld uit kunnen helpen als we als samenleving onze schouders eronder zetten. Elk kan op zijn manier bijdragen aan die weg, zodat we samen verder kunnen en niemand verloren gaat.

Versterk de sociale zekerheid

De sociale zekerheid is onze basis in de strijd tegen armoede. Daarom vragen we de overheid om de sociale zekerheid te versterken waar nodig. Waar starten we? Bij de (vervangings-)inkomens. Die moeten boven de armoedegrens liggen. Daarnaast moet de toegang tot sociale rechten makkelijker worden. Veel mensen kennen hun rechten niet eens. Het is ook veel te complex: niet alle diensten hanteren dezelfde inkomensgrenzen. Mensen komen de ene keer wel en de andere keer niet in aanmerking. Tegelijkertijd worden inkomensgrenzen als een harde grens gehanteerd. Dat alles-of-niets-verhaal maakt het moeilijk om uit armoede te geraken.

“Laat samen met ons je stem horen zodat iedereen vlotter toegang krijgt tot de sociale zekerheid en sociale rechten.”

Gebed

God van licht,
Jij stuurt mensen op ons pad
om de weg te banen
en ons vreugde te brengen.
Help ons
om mee te bouwen aan een weg
die voor iedereen begaanbaar is.
Laat ons licht zijn voor elkaar
naar het voorbeeld van uw Zoon Jezus.

Blijf bij ons, Heer, als licht,
en geef troost en moed om samen verder te gaan,
vandaag, morgen en altijd.
Amen.
(Evi Freson)

Bezinning – schouder-aan-schouder

wie de schouders ophaalt
voor het probleem armoede
zal ook zijn schouders
niet zetten
onder zware lasten

daardoor moeten sommigen
het gevecht alleen leveren
en alles zelf aftasten
zonder wapens of rugdekking
vanuit de achterhoede

die oorlog
valt niet te winnen

wie schouder aan schouder
samen strijdt tegen armoede
deelt in de klappen

maar…
elke strijd tegen
is ook een strijd voor

strijden
tegen uitsluiting
tegen onrecht
tegen eenzaamheid

is opkomen
voor gemeenschap
voor gerechtigheid
voor verbondenheid
(Hilde Van Parys)

Lied – Schouder aan schouder

Welzijnszorg gelooft dat we armoede de wereld uit kunnen helpen als we als samenleving onze schouders eronder zetten. Onderstreep jij onze boodschap? Sta samen met je groep, vereniging, geloofsgemeenschap schouder aan schouder en laat zo strijdvaardig zien dat jullie armoede een onrecht vinden! Verzamel zo veel mogelijk medestanders om een foto te maken waarop ze schouder aan schouder staan. Laat de wereld zien hoe jullie opkomen voor een rechtvaardige samenleving. Mail de foto naar communicatie@welzijnszorg.be. Hoe meer foto’s we verzamelen, hoe luider onze boodschap zal klinken! Met één klik dragen jullie bij tot het versterken van ons draagvlak en staan we sterker in onze strijd tegen armoede.

https://www.youtube.com/watch?v=WztUZ4-_p2w&ab_channel=UniversalMusicNederland

Schouder aan schouder
We staan schouder aan schouder
Ik kijk even opzij
De blik in jouw ogen zegt alles voor mij
De wereld ligt open
Kansen genoeg
Wie bang is voor fouten
Doet ‘t nooit goed

Zon of regen
Wind mee of tegen
Als we schouder aan schouder staan
Zal ‘t vanzelf gaan
Blind van vertrouwen
Aan een half woord genoeg
Schouder aan schouder
Alsof iemand je draagt
Het mooiste ligt voor ons
Het mooiste ligt voor ons
Als we schouder aan schouder staan
Als we schouder aan schouder staan

Schouder aan schouder met hetzelfde doel
Uit hetzelfde hout, met hetzelfde gevoel
Wat er gebeurt alles kunnen we aan
Zolang we maar schouder aan schouder staan
(Liedje van Guus Meeuwis en Marco Borsato)