Geloof doet delen – Missio Campagne 2021

Geloof doet delen – Missio Campagne 2021

1 oktober 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

“Laat je raken door de blik van de ander en deel vanuit Gods eindeloze liefde”

Op 24 oktober 2021 vieren we in de hele katholieke Kerk Missiezondag. Het is de ultieme dag om stil te staan bij onze gedeelde missionaire zending en onze verbondenheid binnen de wereldkerk. Missio roept ons dan ook op te getuigen van ons geloof. Ons geloof in een God van liefde en leven schenkt ons zoveel vreugde, dat we het niet voor onszelf mogen houden. Erover praten en bovenal het tonen zijn zo belangrijk voor mensen dichtbij en veraf. Gods liefde moet doorgegeven worden en dat kan enkel in onze woorden en daden.

Warme wereldkerk
Wereldwijd zet Missio zich in voor een warme wereldkerk met toekomst, met aandacht voor de meest kwetsbaren. Elke kerkgemeenschap wereldwijd kan hierbij rekenen op het universele solidariteitsfonds van Missio. Zo ook de Kerk in India, die ze in oktober in de kijker zet in België.

De Kerk in India vormt een zeer kleine minderheid, met slechts 1,4% van de bevolking. Het leven wordt haar niet gemakkelijk gemaakt: door een beperkte godsdienstvrijheid kan ze niet gaan en staan waar ze wil. Dat betekent dat christenen het moeilijker hebben om hun toevlucht te nemen tot wat hen waarlijk steun en veerkracht biedt, om elkaar in gelovig verband te ontmoeten en om anderen daarover te vertellen. En toch is ze zo aanwezig, zo zichtbaar. Tijdens de coronacrisis was ze bij iedereen die het moeilijk had. Vele priesters, religieuzen en leken bekochten het zelf met hun leven. Vandaag woedt het coronavirus er nog steeds. Mensen zijn bang, doodsbang, en radeloos.

Geloof doet delen
Toch zien we hoe christenen niet bij de pakken blijven zitten. Katholieke scholen worden omgetoverd tot geïmproviseerde ziekenhuizen, mensen vinden elkaar in gebed en delen het weinige dat ze hebben met wie nog minder heeft. Dat is de kracht van het geloof: het doet hopen, liefhebben, delen. Omdat het perspectief biedt: de koppige overtuiging dat het kwade nooit het laatste woord heeft, dat Gods liefde altijd zal overwinnen. Dat is geen naïeve hoop, maar een diep geworteld geloof.

Concreet kan de Kerk in India rekenen op de steun van Missio voor de realisatie van talrijke projecten zoals de uitbouw van kerkgemeenschappen, meer bepaald het herstel van een parochie in Campbell Bay in het bisdom Port Blair – getroffen door meerdere tsunami’s; steun aan de opleiding van kerkelijke verantwoordelijken en renovatie van het seminarie in het Aartsbisdom Madras-Mylapore alsook kwalitatief en betaalbaar onderwijs voor meer dan duizend kinderen tussen 6 en 14 jaar in het bisdom Srikalkulam. Jouw steun is hierbij nodig voor een welslagen op lange termijn.

Financiële solidariteit
In eigen land moeten we elkaar solidair ondersteunen, elkaar aanmoedigen. Maar we moeten zeker ook onze broeders en zusters wereldwijd daarbij helpen. Hun evangelische inzet voor een warme kerkgemeenschap, voor kwetsbaren en voor de samenleving moet alle kansen krijgen. Daarom staat Missiezondag niet enkel voor spirituele verbondenheid met hen, maar ook voor een financiële solidariteit. Op deze dag draagt elke kerkgemeenschap hieraan bij naar eigen vermogen. Daarom: deel wie je bent, deel wat je hebt vanuit Gods eindeloze liefde. De blik van elke mens en God nodigen je daartoe uit. Ook als er geen pandemie is, is de nood aan Gods liefdevolle nabijheid groot.

Denk aan de projecten van de Kerk, in het bijzonder in India, bij de collecte tijdens de kerkdiensten op Missiezondag 24 oktober of doe een gift op de rekening van Missio: BE19 0000 0421 1012 met de mededeling ‘201102 Missiezondag’. Jij deelt toch ook vanuit je geloof? Alvast bedankt.

Meer info op www.missio.be