Creamoment met eerste communicanten SAS

Creamoment met eerste communicanten SAS

5 oktober 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Aan de voorbereiding op de eerste communie kwam halfweg maart een nogal abrupt einde. Covid-19 zorgde ervoor dat fysieke bijeenkomsten niet meer mogelijk waren. Het geplande gezinsmoment en ingroeiviering konden niet meer doorgaan en ook de eerste communieviering werd uitgesteld. Wel hielden we contact met de kinderen en hun ouders, zij het dan via de digitale weg. Catechese-impulsen werden op die manier aangereikt rond de veertigdagentijd en Pasen, met Pinksteren en net voor de vakantieperiode. Ondertussen wachtten we af hoe de toestand zou evolueren en werden de ouders begin september op de hoogte gebracht hoe de verdere voorbereiding en de eerste communieviering in het najaar zouden verlopen. De ouderavonden ter voorbereiding van de viering lieten we deze keer achterwege maar we hielden eraan om toch nog één moment met de kinderen samen te komen tijdens de creanamiddag op maandag 28 september in de Sint-Jozefskerk.

We verdeelden de kinderen in twee groepen volgens de twee geplande vieringen. Terwijl de ene groep met priester Dirk de liedjes nog even inoefenden, knutselde de andere groep in de kapel in het thema van de viering. Zo kleurden ze met sponsjes een mooie regenboog op vier grote doeken. Elk kreeg een schilderspaletje dat met de favoriete kleuren werd beschilderd. Ze knipten kleurige repen papier als versiering voor de kerk. Tenslotte maakte elk zijn eigen kruisje uit fimoklei. Dit keer konden we niet rekenen op de hulp van enkele ouders vanwege de coronamaatregelen. De creatieve inbreng van de juffen was dan zeer welkom. Na drie kwartier wisselden we de groepen en tegen 15.00 uur trokken de kinderen terug schoolwaarts. Het wordt beslist een kleurige viering op 10 oktober!
(Marleen en Johan)