Van Pasen naar Pinksteren (5)

Van Pasen naar Pinksteren (5)

1 mei 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren inspireren christenen om de vreugde van de opstanding aan iedereen bekend te maken, net als de eerste christenen. Door de heilige Geest ervaren we Gods aanwezigheid in onze gemeenschap. Zijn begeestering komt tot uiting in de gaven die ieder van ons heeft gekregen. Zeven weken, zeven gaven. Elke week ontsteken we een kaarsje en vragen om een gave van de Geest. Zo zien we het licht van Pasen telkens met één licht groeien.

De gave van kennis is een geschenk van de Heilige Geest. Wanneer over kennis gesproken wordt, denken we misschien aan het vermogen van de mens om altijd beter de werkelijkheid die hem omgeeft te kennen en de wetten te ontdekken die de natuur en het heelal ordenen. Kennis verengd tot wetenschap. De kennis die van de Heilige Geest komt, is een bijzondere gave, die ons ertoe brengt, via de schepping, de grootheid en de liefde van God en zijn diepe verbondenheid met elk schepsel, te vatten. God schept behagen in zijn schepping door herhaaldelijk de schoonheid en de goedheid van elk schepsel te onderlijnen. “God zag dat het goed was”. Het is de gave van kennis die ons deze schoonheid doet zien, daarom ook loven we God en danken Hem omdat Hij ons zoveel schoonheid geschonken heeft. De gave van kennis brengt ons tot diepe overeenstemming met de Schepper en helpt ons deelhebben aan de helderheid van zijn blik en van zijn oordeel. Tegelijk helpt de gave van kennis ons ook niet te vervallen in een aantal verkeerde houdingen. De eerste bestaat in het gevaar dat we ons als eigenaars van de schepping gaan gedragen. De schepping is geen eigendom waarover we naar believen de baas kunnen spelen. De schepping is een schitterend geschenk dat God ons gegeven heeft om er zorg voor te dragen en te gebruiken ten bate van allen, met niet aflatende eerbied en dankbaarheid. De tweede verkeerde houding bestaat in de bekoring om bij de schepselen te blijven stilstaan, alsof zij op al onze verwachtingen het antwoord kunnen zijn. Met de gave van kennis helpt de Geest ons deze vergissing niet te begaan. Dit moet onze houding tegenover de schepping zijn: haar behoeden want, als wij de schepping vernietigen, zal de schepping ons vernietigen. Dit moet ons tot nadenken stemmen en ons aan de Heilige Geest de gave van kennis doen vragen om goed te verstaan dat de schepping het mooiste geschenk van God is. Hij heeft zoveel goede dingen gemaakt voor het beste dat er is en dat is de menselijke persoon.
© fragment uit catechese-audiëntie van Paus Franciscus, 2014

We steken een vijfde kaarsje aan en vragen om kennis.

God,
geef ons de Geest van kennis,
zodat we met zorg en eerbied
omspringen met het mooie geschenk

ons gegeven
dankbaar ook voor Uw diepe verbondenheid met elke mens.
Geef ons het vermogen om U te leren kennen
en van U te mogen houden.
Laten we bidden dat we deze gave van de Geest deelachtig mogen worden.
Amen.