God gebeurt… als je pijn en verdriet deelt

God gebeurt… als je pijn en verdriet deelt

29 oktober 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Maandelijks willen we in onze editie van KERK&leven een initiatief belichten dat te maken heeft met ‘God gebeurt’. Je vindt ze ook terug op het gebedskaartje die we meegaven in de kerk.

In de novembermaand herdenken wij onze lieve doden en denken we aan alle mensen uit onze omgeving of familie die pijn of verdriet kennen, of die het heel moeilijk hebben in deze corona-tijd…

HOE GAAN WE OM MET PIJN EN LIJDEN?

Over ziekte zei de joodse auteur Friedrich Weinreg ooit dat ziek zijn pas dodelijk is als de zieke alleen gelaten wordt. Daarmee benadrukte hij de nood aan communicatie en menselijke nabijheid voor mensen die ziek zijn, die rouwen, vereenzamen, op de vlucht zijn of verlamd worden door zinloosheid, enz…

Hoe gaan wij om met mensen in pijn en lijden? Letterlijk of figuurlijk het hoofd afwenden uit onwennigheid? Mensen beladen met goedkoop advies? Of laten we hen op verhaal komen? Nemen we tijd om naar hun nood te luisteren? Blijven we nabij?

JEZUS IS VOOR ONS EEN VOORBEELD

In de evangelies ontmoet Jezus allerlei mensen die gebukt gaan onder lijden, fysiek en geestelijk. Hij gaat naar hen toe om hen persoonlijk te ontmoeten. Hij leeft sterk met hen mee. Hij is ten diepste bewogen en ontdaan, lezen we vaak. Jezus spreekt geen troostende woorden of doet geen beloftes. Hij is er niet meteen op uit om door een wonderteken het lijden te doen verdwijnen. Het is vooral de ontmoeting en zijn nabijheid die als bevrijdend worden ervaren. Die ontmoeting schenkt de beproefde mens kracht, ze ‘geneest’ hem. Daarbij valt altijd op dat Jezus mensen aanraakt en hen zo hun diepste waardigheid teruggeeft.

Met zijn eenvoudige woorden en gebaren toont Jezus ons een spoor om Hem te volgen.

LATEN WIJ BIDDEN

God,
wij gaan U ter harte
en Gij zijt in ons midden
telkens wij naar elkaar omzien,
wanneer wij tijd maken om nabij te zijn
bij ieder die het moeilijk heeft,
door ziekte, eenzaamheid of verdriet.
In die gedeelde kwetsbaarheid
wil Uw liefde ons dragen.
Laat ons voor elkaar leven
met een open hart,
vervuld van Uw barmhartigheid.
Amen.