Kerkelijke uitvaart

Dankbaar en hoopvol afscheid nemen van een overledene

Als je een geliefde verliest of je wordt zelf met je eindigheid geconfronteerd, dan kun je die ervaring aangrijpen om stil te staan bij al wat goed en mooi was. Christenen geloven in Jezus, de levende Heer. Zijn leven, dood en verrijzenis doen hen hopen en geloven dat de dood niet het laatste woord heeft. Een kerkelijke uitvaart is daarom tegelijk een viering van de verrijzenis, vol hoop en dankbaarheid. De kerkgemeenschap neemt er afscheid van het gestorven lichaam, maar bidt ook dat God zich over de overledene ontfermt en dat Hij ook wie achterblijft, niet vergeet.

Net als elk ander afscheidsritueel biedt de katholieke uitvaartdienst geen sluitende verklaring voor ‘wat daar gebeurt’. Vaak blijkt wel dat er een zeer troostende en bemoedigende kracht in ligt, die mensen raakt en bij alle verdriet goed doet en hoop geeft: een hemels perspectief.

Wel moet je je realiseren dat een kerkelijke uitvaart een eigen waardig kader biedt en dat dus ook regels en beperkingen gelden: niet alles kan en mag zomaar. Het is goed tijdig informatie in te winnen bij de mensen van je lokale kerk en te overleggen met de voorganger(s) van de uitvaartdienst.

Parochiale contactpersonen:

Sint-Antonius (Vuurtorenwijk)

Dirk Spanhove, pastoor
St. Antoniusplein 1, Oostende
059 32 02 63
0494 18 58 95

Sint-Jozef (Bredene-Sas)

Johan Vervaeke, parochieassistent
POC De Caproen, Breendonklaan 2a
0499 43 43 64

Sint-Rikier (Bredene-Dorp)

Nikolaas Vanneste, pastoor
Parochiesecretariaat ‘De Pastorie’, Kerkstraat 8
0494 12 42 46

Sint-Theresia (Bredene-Duinen)

Jeannot Van Hille
0468 06 15 35

Meer info omtrent overlijden en uitvaart vind je op
http://www.gezinspastoraal.be/page/faq-overlijden-en-uitvaart/