Inzegening schilderij van zwangere Maria

Inzegening schilderij van zwangere Maria

5 januari 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Zoals in een vorig artikel vermeld, schonk kunstenaar Norbert Rammant een schilderij van de zwangere Maria aan de St.-Jozefskerk. Tijdens een plechtig momentje werd dit mariale kunstwerk in de viering van 18 december ingezegend door priester Dirk. Dit paste wonderwel in de adventsviering waarin de zwangere Maria en hoogzwangere Elisabeth centraal stonden in het evangelie. Priester Nikolaas sprak hierbij de volgende woorden uit. “We zien op het schilderij de hoogzwangere Maria, een beetje zoals Elisabeth in het evangelie, want zij is op dat moment nog maar in haar 5e maand. Zij zal moeder worden van de Verlosser. De kunstenaar, hier bij ons aanwezig, was diep geraakt door deze zwangerschap, het nieuwe leven dat op komst is, Gods Zoon in de moederschoot. We zullen het schilderij dan ook ophangen dicht bij de doopkapel, de plaats waar Jezus’ verlossing gebeurt door het doopsel en waar nieuw leven wordt gevierd.”

Een moeder is voor een kind levensnoodzakelijk.
In bange momenten is zij een veilige toevlucht.
Bij twijfel geeft zij goede raad.
Hoe oud wij ook zijn, bij haar voelen wij ons thuis.
Maria, Moeder van de gelovigen,
geeft ons de richting aan op de soms moeilijke weg van ons geloof.
In goede en kwade dagen gaat zij ons voor, gelovig overtuigd .

Daarom bidden wij:
Maria, Moeder van Jezus en onze Moeder,
Door de eeuwen heen
hebben zoveel mensen bij jou
steun en troost gevonden.

Dank je wel Maria
omdat jij ons steeds weer verwijst
naar je Zoon, Jezus en naar zijn weg.
Leer ons, zoals jij Maria,
leven met open handen.

Handen die het leven koesteren
Handen die veel kunnen loslaten.
Handen die veel kunnen geven.
Handen die het onverwachte kunnen ontvangen
dat God ons wil toevertrouwen.

Maak ons, zoals jij Maria,
ontvankelijk voor het wonder van God
die in ons diepste zelf wil wonen.
Laat ons leven vervuld zijn
van de gaven van Gods Geest.
Amen.

(c) Johan Vervaeke
(c) Johan Vervaeke
(c) Johan Vervaeke