Ontmoetingsavond in de federatie

14 oktober 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

ONTMOETEN – VERDIEPEN – VERBINDEN

“Gods liefde beleven om leven te geven aan anderen, dat is onze roeping. Die roeping willen we waarmaken in deze tijd, met de mensen en de middelen die we hebben. Niemand is geroepen tot het onmogelijke. Het komt erop aan om, eenvoudig en ontspannen, de vreugde van het evangelie uit te stralen. Dat kan de harten raken van mensen die zoeken naar God, naar verstilling en vriendschap.” (Bisschop Lode)

Onze federatie herbergt een grote ploeg aan geëngageerde mensen wiens inzet onmisbaar is voor de verschillende parochies. Zo zijn er heel wat mensen werkzaam binnen de kerk, in verschillende werkgroepen, maar er zijn ook de vele vrijwilligers waarop we beroep kunnen doen bij het opzetten van allerlei activiteiten. En uiteraard zijn er ook de vele trouwe kerkgangers, al dan niet van eigen bodem, die we mogen rekenen tot de grote familie van de federatie.

Op weg naar pastorale eenheid en met het oog op het nauwer gaan samenwerken, is het dan ook belangrijk dat gelovigen van de verschillende parochies elkaar (beter) leren kennen.
Anderzijds willen we vanuit de federatie, straks pastorale eenheid, verder (mee)werken aan verkondiging en geloofsverdieping. De liturgie speelt hierbij een belangrijke rol en is een moment van ontmoeting.

Maar uiteraard is ‘kerkgebeuren’ veel meer dan dat ene uurtje herbronning op de week of het zich terugtrekken in eigen kring om te mediteren of te bidden. Dit is nodig, maar we moeten ook aanwezig zijn op een andere manier. Ontmoeting speelt hier een belangrijke rol. Graag citeer ik Carlos Desoete:

“Kerken betekent ook: er voor zorgen dat mensen een ruimte vinden waar ze kunnen thuiskomen bij elkaar. Tijd hebben en maken voor elkaar, op een open wijze met elkaar communiceren. Gemeenschap vormen vanuit Jezus en zijn boodschap.”

Carlos Desoete

Een nieuw initiatief binnen onze federatie zijn de ontmoetingsavonden – over de parochiegrenzen heen – die we willen aanbieden en die openstaan voor iedereen die al dan niet ‘kerkbetrokken’ is. Tijdens deze avonden beluisteren we verhalen van mensen. Getuigenissen die ons kunnen inspireren, verwarmen, perspectief geven. Deze avonden zijn echte ONTMOETINGsavonden: verbindend en verdiepend. Mensen van de verschillende parochies komen aan het woord en delen met elkaar. Elkaar ontmoeten, elkaar leren kennen, naar elkaar luisteren.

Dit werkjaar gaan we aan de slag met een nieuw accent in de grondtoon ‘Vreugdevol gestemd’. De slogan ‘Blij dat jij er bent’ dekt vele ladingen en is een dankbaar gegeven om mee te werken. Zo kan dit thema vanuit 3 invalshoeken benaderd worden: ‘blij dat jij er bent, vrijwilliger’, ‘blij dat jij er bent, jij die deel uitmaakt van onze gemeenschap’, ‘blij dat Jij er bent, God!’ Dit thema zal dan ook de rode draad zijn doorheen deze inspirerende ontmoetingsavonden.

Een eerste ontmoetingsavond vindt plaats op woensdag 6 november om 19.30 u. en gaat door in het parochiaal ontmoetingscentrum De Caproen in Bredene-Sas. We nodigen Hugo Neirynck uit om de eerste avond in te leiden. Hugo is al jarenlang actief als vormselcatechist en lector op de Vuurtorenwijk. Daarnaast vindt hij vreugde in de zorg voor de medemens, dichtbij en veraf.

Hugo wil ons inspireren door zijn verhaal, zijn getuigenis, zijn engagement in de maatschappij, in onze geloofsgemeenschap, dankbaar voor het leven hem gegeven. We luisteren graag naar zijn woorden die verwarmen. We sluiten de avond af met een drankje en een babbel. Blij dat jij er bij bent!

Een volgende ontmoetingsavond vindt plaats op donderdag 2 april om 19.30 u. in parochiehuis ’t Oud Klooster in Bredene-Duinen.