Priester Daniël Hemeryck overleden

Priester Daniël Hemeryck overleden

15 december 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

In de Stad aan Zee is op dinsdag 23 november priester Daniël Hemeryck overleden. De betreurde geestelijke was het grootste deel van zijn actieve loopbaan actief in Bredene. In het voorjaar van 1982 benoemde de bisschop hem tot pastoor van de Sint-Rikiersparochie van Bredene-Dorp. In 1997 werd hij pastoor binnen de federatie Bredene-Vuurtoren, tot hij vijf jaar later aan de slag kon als aalmoezenier van woonzorgcentrum Sint-Elisabeth in Oostende.

De roots van Daniël Hemeryck lagen echter niet in Bredene, maar in Kortemark. In deze gemeente midden in onze provincie werd hij 94 jaar geleden geboren. Op 25-jarige leeftijd vond in Brugge zijn priesterwijding plaats. Na een korte periode als coadjutor op de Sint-Jozefsparochie van Hooglede, gaf hij tien jaar les in het Heilig Hartcollege van Waregem. Tussen 1964 en 1982 maakte Daniël Hemeryck zich dienstbaar als medepastoor in de Sint-Eligiusparochie in Ruddervoorde.

Bezige bij
Voor de aanstellingsplechtigheid in de Bredense Sint-Rikiersparochie waren heel wat mensen uit Ruddervoorde naar Bredene meegekomen. “Ze vertelden dat ze de grootste waardering hadden voor hun medepastoor Daniel Hemeryck. Ze noemden hem een bezige bij en die reputatie heeft hij ook in Bredene alle eer aangedaan”, laat Gilbert Vanleenhove, voorzitter van de kerkraad Sint-Rikier ons weten. “Het begon al kort na zijn aanstelling. Hij pakte kordaat uit met een totale vernieuwing van de parochiezaal Cappelrie. Ook voor het kerkgebouw speelde hij gangmaker bij de kerkraad voor tal van belangrijke vernieuwingen. Hij ontpopte zich tot bouwmeester, niet alleen in kerk en parochiezaal maar daarnaast ook nog in de Visserskapel, de behuizing van Kind & Gezin, en niet in het minst ook in de vrije basisscholen. En hij deed het allemaal met heel veel enthousiasme. Soms moest de pastoor wat ingetoomd worden, want financiële beperkingen, begrotingen en rekeningen waren niet meteen aan hem besteed.”

En toch geraakte hij altijd aan de nodige middelen. “Om de vier maanden, van 1984 tot 1995, haalde hij samen met enkele vrijwilligers 930.000 kg papier en karton op om de kosten voor de parochiezaal te kunnen betalen. Het werd allemaal opgestapeld in zijn garage tot het papierverwerkingsbedrijf op geregelde tijdstippen die stapels kwam ophalen. Dat noeste werk leverde toen 1 miljoen Belgische frank (= € 25.000) op”, weet Gilbert Vanleenhove ons te vertellen.

Als kloeke boerenzoon was hij niet bang om zelf de handen uit de mouwen te steken. Leeftijd scheen op hem geen vat te hebben. “Toen hij eens samen met een architect en een aannemer de kerktoren ging inspecteren, was hij als eerste boven en al compleet weer uitgerust vooraleer de twee andere heerschappen puffend en zwetend bovenkwamen. Nochtans was hij dan al een flinke zestiger en de andere heren minstens vijftien jaar jonger”, zo herinnert Gilbert Vanleenhove zich nog.

Graag gezien
Pastoor Hemeryck was erg geliefd in Bredene-Dorp. “Hij kon mensen rond zich verenigen en daardoor een meerwaarde voor de parochiegemeenschap creëren. Zo was hij de stichter van het Sint-Rikierskoor dat tot op heden nog altijd bloeit en erg actief is. Hij was erg begaan met het reilen en zeilen van de verenigingen op de parochie. Hij was niet meteen een progressieve voorvechter voor inhoudelijke vernieuwingen in de kerk. Maar hij was doodeerlijk, diep gelovig en daarom door iedereen graag gezien.  Niet toevallig kreeg hij in het omgevormde parochiehuis ‘De Pastorie’ een vergaderlokaal naar hem genoemd”, aldus Gilbert Vanleenhove.

Bruggenbouwer
Pastoor Hemeryck heeft in Bredene heel wat stenen verlegd, letterlijk en figuurlijk. Maar het grootste monument dat hij opgericht heeft, was wellicht niet in stenen gemetseld. Wat pastoor Hemeryck in het hart van vele mensen heeft opgericht, blijft meestal bewaard in de stilte van de ziel. Veel werk dat verborgen bleef, heeft mensen getroost of gelukkig gemaakt. “Priester Daniël Hemeryck is inderdaad een belangrijk figuur geweest voor onze gemeente”, reageert burgemeester Steve Vandenberghe. “De gemeente Bredene onderhield altijd een bijzonder goede samenwerking met de overleden priester. Daniël Hemeryck hield geen rekening met politieke of filosofische overtuiging en wist zo veel bruggen te bouwen. Vooral tijdens de vele sociale projecten die we samen met hem organiseerden, groeide er wederzijds respect”, aldus nog burgemeester Steve Vandenberghe. 

De uitvaart van Daniël Hemeryck vond plaats op zaterdag 4 december in de Sint-Rikierskerk van Bredene.

met dank aan Gilbert Vanleenhove en Bliek Vermeire (De Zeewacht)