Derde zondag – ‘Wij erkennen ieders stem’

Derde zondag – ‘Wij erkennen ieders stem’

8 maart 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op de derde zondag van de veertigdagentijd horen we hoe het volk op hun tocht door de woestijn mort om water – ‘Geef ons te drinken, geef ons water!’ – en stelt Mozes verantwoordelijk. Het volk vergeet dat God met hen gaat. Het volk dat het niet meer ziet zitten, vraagt om een teken, het heeft dorst naar iemand die naar hen luistert, iemand die hen weer uitzicht geeft in die uitzichtloze woestijn. Zo iemand was God, of was Mozes, hij handelde in Gods naam. Bevrijding is ongebaande wegen gaan.

Bij de bron van Jakob ontspint zich een gesprek tussen Jezus en een vrouw. Ongezien en ongehoord zowel voor de Samaritanen als Joden. Maar Jezus was dan ook geen gewone Jood. Uit het gesprek blijkt duidelijk dat het ook bij hem veel verder gaat dan letterlijk water. Ook bij hem is het een dorst naar mensen die naar hem willen luisteren, om hen weer richting in het leven te geven en uitzicht op toekomst. En die dorst om mensen te helpen leidt hem naar zieken en gebrekkigen, naar de verschoppelingen van zijn tijd, ook naar die Samaritaanse vrouw. Luisteren, elkaar horen en elkaar leren verstaan bieden uitzicht op nieuw perspectief. Hij wil levend water zijn voor anderen, water dat mensen de kracht geeft om zinvol verder te gaan.

Ook wij kunnen levend water zijn voor mensen die wij ontmoeten, voor mensen die dorsten naar wat aandacht, naar wat liefde, voor mensen die het niet meer zien zitten in hun leven, voor mensen die in onze samenleving niet meetellen, gemeden worden, voor mensen die gebukt gaan onder verdriet en tegenslagen, voor onze broer en zus in het Zuiden. Luisterend naar ieders stem krijgt de 25%-revolutie vorm.

Van procent naar deelteken

De plattelandsbevolking in Burkina Faso haalt steeds minder inkomsten uit hun landbouwactiviteiten. Kunstmest biedt een oplossing op korte termijn, maar put de grond uit en is bovendien duur en moeilijk verkrijgbaar. Inades-Formation biedt landbouwers een toekomst door hen in harmonie met de natuur voedsel te leren produceren. Zij maken zich los van kunstmestbedrijven. Zij gaan ongebaande wegen.

In de gemeente Samba teelt Laurent Kebre met zijn familie sesam, gierst en sorghum op hun drie velden. Hij houdt ook geiten, schapen, pluimvee en een paar ossen die hem helpen bij het bewerken van de velden. Laurent is een voorbeeld voor andere landbouwers in de gemeente. Hij geeft advies en mensen uit andere plaatsen komen zijn veld bezoeken. Soms aarzelen ze. Bij elke ontmoeting luistert Laurent naar hun ervaringen en opmerkingen. Hij droomt ervan om meer landbouwers in zijn gemeente te overtuigen om aan duurzame landbouw te doen. Laurent is een activist met veel geduld. Elke dag opnieuw doet hij mee met de 25%-revolutie.

Gebed

God, laat uw bevrijdende aanwezigheid voelen
overal waar mensen hongeren en dorsten
naar warmte en geborgenheid in de gemeenschap,
naar vervulling van hun dromen op een beter leven,
naar bevrijding uit hun noden.

God, laat uw bevrijdende aanwezigheid voelen,
overal waar mensen ten onrechte door anderen gemeden worden,
overal waar mensen te gemakkelijk worden afgeschreven
en de kans niet krijgen zichzelf te zijn.

God, laat uw bevrijdende aanwezigheid voelen
voor onze broer en zus in het Zuiden
wier toekomst bedreigd wordt,
door kapitaal en economische belangen
Mogen zij met onze hulp in staat worden gesteld
te werken aan een beter bestaan.

God, schenk ons uw geest van liefde en kracht
opdat wij, ieder op zijn eigen wijze, levend water kunnen zijn
voor medemensen die uitgeput en dorstig zijn.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam.
Amen.

Laurent uit Burkina Faso is een voorbeeld voor andere landbouwers in de gemeente (c) Isidore Della