Eerste dierenzegening groot succes

Eerste dierenzegening groot succes

11 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Een stralende zon, opgewekte gelovigen, attente dieren en een verzorgde gebedsdienst. Meer was er niet nodig zondag 1 oktober om er in de Visserskapel in Bredene-Duinen een geslaagde dierenzegening van te maken.

Woensdag 4 oktober was het Werelddierendag, verwijzend naar de sterfdag van de Heilige Franciscus die heel zijn leven lang intens verbonden leefde met en in Gods wonderwereld. In de openlucht aan de Visserskapel voelden we ons extra verbonden met de natuur: de bomen, de wind, de zon, de geliefde huisdieren. De boom van het leven die in de tuin van Eden stond, strekte zijn takken van geborgenheid, vertrouwen en goedheid over ons uit.

Pastor Nikolaas startte als inleiding met een kritische tekst van de Duitse theoloog Eugen Drewermann over het leed dat we dieren vaak aandoen. Broeder Miguel las het verhaal van de hond die al zes jaar waakt aan het graf van zijn baasje. Een waar verhaal uit Argentinië.

Een speels luisterlied van Elly en Rikkert over de dieren gaf de ruim 70 aanwezigen met hun diertjes de kans even te mijmeren over hun eigen huisdiertje. De evangelist Mattheüs gaf ons mee dat we ons niet teveel zorgen moeten maken over de kleine dingen in ons leven, met een verwijzing naar de vogels in de hemel.

Na een gezamenlijke zegening – pastor Nikolaas wandelend tussen de mensen met misdienaar Mike zorgend voor het wijwater – kreeg iedereen de kans persoonlijk naar voor te komen met zijn huisdier. Wat een brave beestjes! En glunderende baasjes!

Blijgemoed trok iedereen terug naar huis of de camping. Lovende woorden van de aanwezigen voor het initiatief van het Franciscus Huis in de Vuurtorenwijk in samenwerking met de P.E. Galilea Bredene-Vuurtoren. Het smaakt naar meer. Volgend jaar op de zondag het dichtst bij Sint-Franciscus, 6 oktober. (mas)