Samen tegen armoede 17/10

Samen tegen armoede 17/10

11 oktober 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

17/10 is Werelddag van verzet tegen armoede. Het is een dag waarop wereldwijd organisaties en verenigingen armoede, en mensen die daarin moeten overleven, onder de aandacht brengen van het grote publiek.

Soep in Duin en Zee
Mensen in armoede stoten op veel drempels en omwegen op de weg naar duurzaam werk. Toch hoeft die zoektocht geen uitzichtloze werkomlegging te zijn. We nemen de barrières weg door samen te komen voor trajectbegeleiding op maat, eerlijke arbeidsvoorwaarden, menswaardige jobs en inkomens boven de armoedegrens. Want iedereen heeft recht op werk! Dit jaar is er in Oostende geen ‘Soep an ‘horloge’ zoals andere jaren maar nodigt de Werkgroep 17 Oktober je uit op zaterdag 14 oktober voor een ontmoetingsmoment tijdens het Feestweekend in Duin en Zee. Je kan er van 16 tot 18 uur terecht voor een tas soep en een boterham en vooral voor een fijne babbel.

Tentoonstelling toont activering
In Bredene
wordt hart ingezet op activering van wie in de maatschappij op een zijspoor is beland. Bedoeling is om mensen naar duurzaam werk te leiden aan de hand van begeleiding en concrete projecten op het vlak van opleiding, tewerkstelling en werkervaring. Ter gelegenheid van deze werelddag organiseert het Bredense OCMW een tentoonstelling waarbij wordt aangetoond dat activatie werkt. Foto’s van mensen tonen hen tijdens een activatieproject. Bij elk beeld hoort een tekst met de persoonlijke ervaring van de gefotografeerde. Deze tentoonstelling ‘Werk, kan het ook anders zijn?’ loopt vanaf 17 oktober en is elke weekdag te bekijken in de gangen van het Sociaal Huis in de Duinenstraat. 
(Johan Vervaeke)