Sint-Corona, patroonheilige tegen epidemieën

Sint-Corona, patroonheilige tegen epidemieën

31 maart 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

In de kathedraal van de Duitse stad Aken is een oude patroonheilige van onder het stof gehaald. Het gaat om een schrijn van goud, brons en ivoor, opdragen aan Sint-Corona, de heilige – we verzinnen het niet – voor standvastigheid in het geloof maar ook voor het doorstaan van epidemieën.

Corona zou volgens de verhalen 16 jaar oud geweest zijn toen de Romeinen haar brutaal vermoordden voor het uitoefenen van het christelijke geloof. De relikwieën werden door de Duitse keizer Otto III in 997 naar Aken gebracht en zijn daar bewaard in een tombe onder de kathedraal. Vanaf nu krijgen ze opnieuw een prominente plek in de Dom van Aken.

Voor alle duidelijkheid: het nieuwe coronavirus werd niet vernoemd naar Sint-Corona. Het virus heeft die naam gekregen omdat, wanneer je het onder een microscoop bekijkt, het goed lijkt op een kroon, of in het Latijn: corona.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2020/03/26/maak-kennis-met-sint-corona-patroonheilige-tegen-epidemieen/

Heilige Corona, een patroonheilige tegen epidemieën

Laten we haar speciaal aanroepen in deze dagen om bij God voorspreekster te zijn tegen dit virus!

Heer Jezus, Gij hebt blinden de ogen geopend.
Laat ook ons uw goedheid zien.

Heer Jezus, Gij hebt doofstommen doen spreken.
Maak ook ons tot getuigen van uw barmhartigheid.

Heer Jezus, Gij hebt genezing en redding gebracht.
Genees ons van alles wat ons hart gesloten houdt.
Heer Jezus, Gij brengt licht waar mensen in duisternis tasten.
Toon ons de weg die ons voert naar nieuw leven.
Heer Jezus, Gij schenkt hoop en nieuwe toekomst.
Bevrijd ons van al wat bang en onzeker maakt.
Heer Jezus, Gij hebt uzelf gegeven als voedsel voor velen.
Leer ons hoe wij ons leven kunnen breken en delen.
Heer Jezus, Gij komt aanwezig in ons midden.
Doe ons delen in de vreugde van uw verrijzenis.

(c) Kerknet