Tweede zondag van de advent – ‘Verbind je met elkaar’

Tweede zondag van de advent – ‘Verbind je met elkaar’

30 november 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op weg naar Kerstmis is Johannes de Doper vandaag onze tochtgenoot. Dreigend gaat hij tekeer. Hij roept de mensen die naar hem toekomen op om zich te bekeren. Hij vraagt de mensen zich te laten dopen als teken van een nieuw begin, als teken van bekering, van radicale omkeer, van het voornemen anders te gaan leven, van te kappen met de levenswijze die geen toekomst heeft. Pas dan komt er ruimte voor het visioen van Jesaja.

De profeet Jesaja beschrijft in zijn visioen een idyllische toekomst en paradijselijke vrede. Een twijg zal ontspruiten aan de stronk van Jesse en de Geest van de Heer zal op mensen rusten. Dan zal er gerechtigheid komen in de wereld, want men zal geen oordeel vellen naar uiterlijke schijn. Eindelijk zal aan armen en kleinen recht verschaft worden. Ja, een nieuwe wereld is mogelijk voor hen die ‘met God gaan!’ Zij zullen goede vruchten voortbrengen.

Dat is ook de oproep van Welzijnszorg: de digitale snelweg kan goede vruchten voortbrengen, maar deze zijn maar echt ‘goed’ als ze iedereen ten goede komen.

Moeilijk en nog moeilijker

“Ik heb thuis ook alles wat ik nodig heb maar het lukt me nog niet om te doen wat ik wil. Ik ben chronisch ziek maar je moet mee digitaal, en dat gaat steeds verder. Je raakt de kluts kwijt in het leven. Mijn levensloop in combinatie met digitalisering is een ramp.”

Niet iedereen kan even goed met de computer, tablet of smartphone werken. Ben je opgegroeid tussen de digitale toestellen? Heb je kunnen oefenen en proberen? Heb je het kunnen leren op je job of op school? Heb je vrienden of familie die je op weg helpen? Het is niet alleen nodig om de juiste toestellen te hebben, je moet ook de kans krijgen om er mee te leren werken.

We worden opgeroepen ons te verbinden, met God en met alle mensen van goede wil. Alleen dan zal recht geschieden aan hen die het moeilijk hebben vandaag. ‘Iedereen zoveel mogelijk mee’ is een streefdoel dat meer overeenkomt met Gods plan. Laten we daarom kijken hoe we ons met mekaar kunnen verbinden.


“Laaggeletterdheid wordt een veel groter probleem. Vroeger kon je iets gaan vragen, maar als het allemaal digitaal gaat, moet je kunnen lezen en schrijven.”

Gebed

God van licht en liefde,
wij kijken uit naar Kerstmis,
naar de geboorte van Jezus,
Immanuël, God-met-ons.
Jij laat ons niet alleen in de duisternis,
maar brengt ons samen
en geeft ons licht en hoop.
Vandaag keren wij ons
naar het licht van de twee kaarsen
en willen Jou vragen:
help ons
om in het doolhof van het leven
een licht te zijn voor anderen,
vandaag, morgen en altijd.
Amen.
(Evi Freson)

Verbonden

Tom Helsen deed in volle coronatijd een oproep bij mensen om digitale kussen te geven. We voelen hoe belangrijk het is om verbonden te blijven met de mensen die we graag zien. Of het nu online is of in het echt, elke mens heeft nood aan contacten. Het is dus van groot belang dat we er waakzaam voor zijn dat niemand achterblijft, niet online en niet in het echt.

Bij onderstaand lied ‘Kus me’ van Tom Helsen is de clip minstens even belangrijk.

Campagnefilm Allemaal Digitaal?! Getuigenis Bonangana

Wereldhuis Bonangana is een vrijwilligersvereniging uit St Niklaas die nieuwkomers extra ondersteuning wil geven, vooral door Nederlandse les en huiswerkbegeleiding voor lagere school kinderen. Corona maakte hen bewust van de digitale kloof, en ze startten een uitleensysteem voor laptops op. Die maken een wereld van verschil!

Bezinning

VRUCHT DRAGEN

Wat drijft ons uit elkaar?
Wat hindert om te groeien?
Wat duwt ons weg van de ander?

               Vragen die het overdenken waard zijn, dacht ik zo.

Wat denk je van vooringenomenheid,
een oordeel op basis van geruchten,
al of niet op zogenaamd ‘sociale’ media,
de ander kleiner en jezelf hoger achten?

Samenleven wordt er niet beter van,
de idee dat wij goed zijn, de ander slecht
is onwaar in zijn algemeenheid.
De vrucht van dit gedrag is oorlog, geweld en haat.

Wat verbindt ons daarentegen met elkaar?
Wat doet ons groeien, meer mens worden?
Wat brengt het visioen dichterbij?

                Ook deze vragen zijn het overdenken waard.

Besef!  De ander is je broer, je zus.
Veelkleurigheid is onze rijkdom.
Recht en rechtvaardigheid vraagt inzet,
en verbonden met elkaar is veel mogelijk.

Aan ’t einde volgt de rekening.
Het oordeel is echter niet aan ons.
Maar verder leven in verbondenheid
kan enkel als je vrucht draagt, goede vrucht.

Wat zijn de goede vruchten?
Vrede, vriendschap en geduld,
zachtmoedigheid en lief zijn, bovenal.
Kom Heer … doe het ons voor.

Kris Buckinx