17 oktober: werelddag van verzet tegen extreme armoede in Bredene en Oostende

2 oktober 2018 Uit Door decaproen@hotmail.com

Beleid maakt wel degelijk een verschil!

Tot de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober en de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober voert Netwerk tegen Armoede campagne rond lokaal sociaal beleid. Lokale besturen kunnen heel wat werk verrichten om armoede en sociale uitsluiting terug te dringen. Zo kunnen ze onder meer rechten meer automatisch of proactief toekennen, investeren in betaalbare huisvesting, medische zorgen toegankelijker maken, schoolkosten helpen verminderen en cultuur- en vrijetijdsparticipatie meer bereikbaar maken voor mensen in armoede. Met deze campagne wil ze lokale besturen inspireren om echt werk te maken van een lokaal beleid dat de strijd aanbindt met armoede en sociale uitsluiting. Op zondag 14 oktober kunnen wij zo’n beleid mee in de goede richting sturen en de strijd tegen armoede en uitsluiting aangaan. Laten we hier even bij stilstaan vooraleer het potlood ter hand te nemen.

17 oktober is “Werelddag van verzet tegen extreme armoede”. In heel wat Vlaamse gemeenten worden initiatieven genomen om aandacht op te roepen voor de vele mensen die dag in dag uit strijden tegen armoede. Het is een dag van verzet, waarop aan iedereen gevraagd wordt verontwaardigd te zijn over het feit dat er nog steeds veel mensen in armoede leven.

Op 17 oktober 1987 kwamen meer dan 100.000 mensen samen in Parijs. Ze vierden het 30-jarig bestaan van ATD Vierde Wereld. In 1992 erkenden de Verenigde Naties deze dag als Werelddag van verzet tegen extreme armoede. Deze Werelddag is een dag geworden waarop mensen in armoede zich uiten over hun leven en dagelijks overleven. Een dag waarop mensen over hun engagement om armoede uit te roeien vertellen. Een dag waarop iedereen opgeroepen wordt om armoede de wereld uit te bannen.

In Bredene wordt naar aanleiding van deze 31e Werelddag op woensdag 17 oktober voor het eerst een programma opgezet, waarmee het wil sensibiliseren rond een bepaald deelaspect van extreme armoede. Dit jaar werkt men rond het thema ‘evenwichtige en budgetvriendelijke voeding’. Tussen 8 u. en 12.30 u. en van 13.30 tot 17 u. ben je welkom in het Sociaal Huis en kun je deelnemen aan activiteiten rond voeding. Er zijn proevertjes voorzien en een kom heerlijke soep. Bestaande diensten worden extra in de kijker gezet zoals de sociale kruidenier ’t Groot Verschil, de dienst maaltijden aan huis en de samenwerking tussen het OCMW-bestuur en grootwarenhuis Colruyt (met hun eigen project ‘Aan Tafel in 1-2-3 euro’).

Uiteraard zijn er in Bredene en Oostende nog andere spelers op de markt die rond voedselarmoede en voedsel(her)verdeling initiatieven nemen. In Bredene-Sas is er Welzijnsschakel De Caproen die tweewekelijks mensen in armoede voorziet van voedsel tijdens het moment KotjeKaffie op maandagnamiddag. Op de Vuurtorenwijk en in Bredene-Duinen is St.-Vincentius dan weer actief met noodpakketten en tijd voor een babbel. In Oostende is er naar jaarlijkse gewoonte op woensdag 17 oktober om 11.55 u. “Soep’an d’horloge” in het Leopoldpark. Ontmoeting met soep en getuigenissen omkaderd met solidaire samenzang. Meer info: Werkgroep 17/10 (Kristine Decroos, 0495 10 12 40, kristine.decroos@gmail.com)