Mariatocht O.-L.-Vrouwecollege-Vuurtoren naar Visserskapel

Mariatocht O.-L.-Vrouwecollege-Vuurtoren naar Visserskapel

25 mei 2022 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op donderdag 12 mei stapten we met alle leerlingen van het eerste tot het zesde leerjaar naar de Visserskapel in Bredene. De weergoden waren ons gunstig gezind.

Samen op tocht… waarbij de oudste leerlingen zorgzaam onze jongsten hielpen, waar we een luisterend oor hadden voor elkaar, waar tijd werd genomen voor een leuk gesprek. Zaken waar we als school blijvend aandacht willen aan schenken.

Eenmaal aangekomen op deze locatie nam pastoor Dirk het woord. In een gebedsviering vielen we even stil en werd ook veel gezongen (af en toe met extra steun van het kinderkoor). Leerlingen en leerkrachten beleefden een mooie en intense viering.

Nadien volgde nog een toelichting over de waardevolle geschiedenis van deze bijzondere plaats.

En ons lunchpakket verorberden we in ‘Horizon Educatief’ en na het klasspel trokken we met zijn allen blijgezind terug naar school.  
(directeur Jan De Wit)

(Met dank aan Germain Demuynck en de ploeg vrijwilligers van de Visserskapel voor de logistieke medewerking)