Viering kruisoplegging vormelingen St.-Rikier

Viering kruisoplegging vormelingen St.-Rikier

27 maart 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zondag 10 maart vond een bijzondere mis plaats in de parochie van Sint-Rikier. Zeven jongeren ontvingen tijdens deze viering hun kruis, dat gezegend werd tijdens de plechtigheid. Eentje kon er niet bij zijn en zal later zijn kruisje in een viering ontvangen. Het was een ontroerend moment waarbij de gemeenschap samenkwam om deze belangrijke mijlpaal voor de jongeren te vieren.

De jongeren, die hun geloof en hun weg naar het vormsel bevestigden, werden begeleid door de catechisten maar ook door hun ouders en enkele peetouders. Samen stonden ze vooraan om voor te lezen, de betekenis van het kruis door te geven die in alle teksten aanwezig was en zongen ze liederen van lof en dankbaarheid. Zij brachten ook kaarsen en offergaven naar het altaar. De sfeer was doordrenkt van vreugde en fierheid omwille van deze jonge mensen en de aanwezigheid van de Heer werd sterk gevoeld.

Tijdens het Onze Vader was het bijzonder ontroerend om te zien hoe de ouders en peetouders hun zegen gaven aan de jongeren door het overhandigen van het gezegende kruisje. Het was een symbolisch gebaar van overdracht van geloof en liefde, een moment dat ons allen raakte.

Deze viering was niet alleen een belangrijk moment voor de jongeren die hun geloof bevestigden op weg naar het vormsel, maar ook voor de hele parochiegemeenschap. Het herinnerde ons eraan dat geloof versterkt wordt door gemeenschap met elkaar en dat we elkaar moeten blijven ondersteunen op onze spirituele reis.

Moge de zegeningen die tijdens deze viering zijn ontvangen, de jongeren en hun families blijven vergezellen op hun weg van geloof en dienstbaarheid. En mag de gemeenschap van Sint-Rikier in onze pastorale eenheid Galilea blijven bloeien en groeien in liefde en verbondenheid met elkaar en met God.
(priester Nikolaas)