Eretitel voor Christel Vandewalle

Eretitel voor Christel Vandewalle

3 november 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Kerkfabriek Sint-Rikier – Eretitel voor Christel Vandewalle

Een artikel in het Vlaams decreet over de erediensten voorziet erin dat afscheidnemende leden van de kerkraad de eretitel van hun mandaat kunnen krijgen. Voorwaarde is dat zij hun mandaat ten minste tien jaar in dezelfde kerkfabriek hebben uitgeoefend. Christel Vandewalle was twaalf jaar lid van de kerkraad Sint-Rikier en bood daar onlangs om persoonlijke redenen en met spijt in het hart haar ontslag aan. Om reden van haar toegewijde inzet gedurende twaalf jaren, haar actieve en verantwoordelijke betrokkenheid en haar constructief-kritische inbreng heeft de kerkraad Sint-Rikier haar nu de titel toegekend van ‘erelid van de kerkraad Sint-Rikier Bredene’. Na Herman Wyntin en Leopold Vanderghote is zij daarmee het derde erelid sinds het decreet dat mogelijk maakte.