Dankviering voor eerste communicanten en gevormden in Sint-Rikier

Dankviering voor eerste communicanten en gevormden in Sint-Rikier

1 augustus 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zondag 2 juni ging priester Nikolaas voor in de dankviering voor eerste communicanten en gevormden van de Sint-Rikiersparochie. Het thema ‘Verbondenheid’ haalden we uit het evangelie waar Jezus op de laatste dag van zijn leven bidt tot God om verbondenheid en vriendschap van alle mensen met elkaar en met Hemzelf. Ook in de eerste lezing hoorden we hoe God een verbond sloot met zijn volk en de woorden neerschrijft in het hart van de mens opdat deze nooit verloren zouden gaan. De jongens en meisjes en gevormde jongeren waren ook nu sterk bij de viering betrokken. Muzikaal werd geput uit de liederen van de verschillende vieringen, begeleid op gitaar door Nikolaas en Tim. In de homilie werd het Onze Vader met gebaren aan de kinderen voorgesteld. De aanwezigen genoten met volle teugen van deze mooie (dank)viering en kregen na de zegen nog een glaasje aangeboden vanwege de parochie. Na afloop kregen de kinderen hun plantje en kaarsje mee naar huis. Dankjewel aan iedereen voor dit fijne jaar samen!
(parochieassistent Johan)