Campagne Broederlijk Delen 2024 – Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk

Campagne Broederlijk Delen 2024 – Samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk

7 februari 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Je bent niet alleen als je bezorgd bent om de oorlogen in deze wereld, de gevolgen van de klimaatcrisis wereldwijd en de groeiende ongelijkheid, ook bij ons. Je bent niet alleen als je zoekt naar manieren om een positieve invloed te hebben op je buurt, je stad of zelfs de wereld. En neen, je bent niet alleen als je vindt dat het systeem moet veranderen zodat iedereen mee is.

Samen voor rechtvaardigheid

Het is tijd om SAMENWERKEN, om te komen tot rechtvaardigheid, op de voorgrond te plaatsen. Als we naar de geschiedenis kijken, blijkt samenwerken dé manier bij uitstek om de wereld te verbeteren. Samenwerken is niet alleen nodig, het is gewoon aanstekelijk. Vandaar de oproep van Broederlijk Delen om je binnen de 25%-revolutie te organiseren en mee te bouwen aan die systeemverandering. Want met een kwart van de bevolking kunnen we de samenleving doen kantelen richting meer rechtvaardigheid. Samen gaan we ervoor!

Samen strijden voor toegang tot grond in Congo

Broederlijk Delen zoomt dit jaar in op Congo, een land waar toegang tot grond voor vele landbouwers geen evidentie is. Landbouwgrond is eigendom van de overheid en grondverwerving wordt lokaal georganiseerd door traditionele ‘chefs de terre’. Deze wetgeving is de voorbije zestig jaar niets veranderd en voldoet niet langer aan de complexe realiteit. Er is dus dringend nood aan structurele verandering rond grond in Congo. Dus bouwen Christine, Bernadette, George en Freddy, onze campagnefiguren, samen met anderen aan alternatieven. Door zich te verenigen en samen actie te ondernemen, garanderen ze niet alleen voor zichzelf een veilige toekomst, maar oefenen ze ook druk uit op het beleid. Van lokaal tot nationaal niveau faciliteren en versterken partnerorganisaties van Broederlijk Delen dit proces en voeren ze de druk op.

Samen maken we het verschil

Wereldproblemen, zoals de klimaatcrisis, structurele ongelijkheid en migratie vragen om een sabbat, een stop: zo kan het niet verder! Stilaan beseffen wij met ons allen de ernst van de afgrond. Deze problemen oplossen vraagt eensgezindheid. Samen kunnen wij systemen veranderen. Daar is Broederlijk Delen van overtuigd. Jouw steun, engagement of financiële input wordt gewaardeerd en is nodig. Samen maken we het verschil, want daar leggen we tijdens deze campagne de klemtoon op.

‘Samen’-teken

Samenwerken en samen de handen in elkaar slaan, staan symbolisch centraal in de liturgie tijdens deze veertigdagentijd. We slaan de handen in elkaar om samen te werken aan een wereld waarin ieder mens meetelt, een wereld zoals God hem droomt. Een rechtvaardige en duurzame wereld zonder ongelijkheid waar niemand honger lijdt, verdrukt wordt of op de vlucht moet. Als 25% van de mensen ervoor kiest om te delen en te herverdelen, is dat genoeg om het 100% anders te doen.

Op een visuele manier willen we dit gegeven duidelijk maken met het ‘SAMEN-teken’, gevormd door handen die elkaar vasthouden. Zo wil Broederlijk Delen de kernboodschap van deze campagne zichtbaar maken want samen voor rechtvaardigheid werkt aanstekelijk!

Samen solidair zijn

Wil jij Christine, Bernadette, George en Freddy ondersteunen? Wat onze campagnefiguren doen, werkt aanstekelijk. Samen met andere boeren bouwen ze aan alternatieven, bedenken ze oplossingen en voeren ze de druk op. Jij kan hen hierin steunen en zo een verschil maken. In onze pastorale eenheid organiseren we tijdens deze veertigdagentijd verschillende activiteiten waarop we je heel graag ontmoeten. Zo is er het Sober Maal op 14 februari waar we soep en brood delen. Culinair worden we dan weer verwend tijdens het Solidariteitsmaal op 17 maart. Wie zijn kennis wil delen kan ook dit jaar terecht op de Noord-Zuidquiz op 8 maart. Tenslotte bieden wij ‘1 uur voor/met Hem’ aan, een voorstelling waarin je als toeschouwer op een unieke manier deel wordt van het passieverhaal van Jezus. Deze evocatie gaat door op 22 maart. De opbrengst van al deze activiteiten gaat integraal naar Broederlijk Delen. Hopelijk mogen we ook jou telkens verwelkomen!

Bedankt voor jouw tijd en energie. Bedankt voor jouw samenwerken en inzet. Bedankt voor jouw financieel duwtje in de rug. Het werkt aanstekelijk! We wensen je een inspirerende en mooie vastenperiode toe.

Dankjewel voor jullie steun voor Broederlijk Delen (c) BD