Vijfde zondag van de vasten

Vijfde zondag van de vasten

24 maart 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Samen met Broederlijk Delen zien wij overal nieuw leven groeien. Vrouwen in Congo bakken samen brood, verkopen het en verbeteren hun gezinssituatie. Vrouwen en mannen in Colombia gaan in verzet tegen grootgrondbezitters en multinationals. Jonge mensen in Senegal volgen een opleiding om de boerenstiel een nieuwe toekomst te geven. Met gedeelde inzet ontworstelen deze mensen uit het Zuiden zich aan de greep van honger, armoede en onrecht.

Met diezelfde gedeelde inzet voeren bij ons jongeren actie voor een ambitieus en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid, organiseren boeren een agro-ecologische deelboerderij, pakken mensen de armoede in eigen samenleving aan, enz. Al deze verhalen geven een uitdagende én hoopvolle boodschap aan onze zieke en bedreigde wereld: ‘Sta op, nu meer dan ooit. Blijf niet hangen bij het bestaande. Laat je niet ontmoedigen door de schijnbaar eindeloze spiraal van milieuvernietiging, armoede en onrecht. Hij kan doorbroken worden. We zijn geroepen om onze inspiratie en onze talenten te delen, samen te werken en onze ene wereld te maken tot een plek waar leven is voor al wat leeft.’

Jonge mensen van bij ons delen hun bezorgdheid rond het klimaat. © Thomas De Boever

We delen… berusting – opwekking – verontwaardiging
Een volk zonder levenskracht, meer dood dan levend, kan toch opstaan. De profeet Ezechiël mag het zien. Hij wordt in een droom meegenomen naar een dal vol doodsbeenderen, een metafoor voor het volk Israël. De botten zijn verdord, de hoop vervlogen, de levensdraad afgesneden. Dan komt Gods belofte: ‘Ik zal mijn Geest in jullie blazen, zodat jullie weer levend worden.’
In Lazarus herkent Jezus zijn volk, dodelijk ziek en ten dode opgeschreven. Martha en Maria gaan elk op hun manier om met de werkelijkheid. De één berust, de ander is verontwaardigd. Maar opstanding is mogelijk. Jezus roept het volk uit het graf van de wanhoop. Het gebeuren roept Pasen reeds op.

Steeds opnieuw horen wij Uw stem:
‘Kom eruit, verlaat het graf,
kom in het leven staan,
wees niet langer vervreemd van jezelf,
wees mens tussen de mensen.’

Hou niet op ons tot leven te wekken,
onze verdorde beenderen bij mekaar te roepen
en ze nieuwe adem in te blazen.

Maak dat we ongehoorzaam worden
aan de machten die de wereld voortdrijven
in een spiraal van vernietiging en dood.

Maak ons sterk in ons streven
naar wereldwijde solidariteit,
zodat wij deel kunnen hebben aan uw leven
dat geen einde heeft.
(Karel Malfliet)