Lenteviering bij OKRA Bredene

Lenteviering bij OKRA Bredene

29 mei 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Het was precies vijgen na Pasen maar op dinsdag 16 april verzamelden toch heel wat leden van OKRA Bredene voor haar jaarlijks Paasfeest, voor de gelegenheid omgedoopt tot Lenteviering. Vanaf 13 uur komen de ingeschrevenen stilaan de zaal binnen. Om 14 uur verwelkomde voorzitter Marnix de 108 aanwezigen. Na een korte maar inhoudelijk sterke bezinning door diaken Ronny kregen de mensen een heerlijk stuk taart en koffie of thee voorgeschoteld. Omstreeks 15 uur werd het muzikale gedeelte aangesneden en konden de mensen met volle teugen genieten van het optreden van Stoffel Dekeyzer. Prachtige liedjes, meestal door de leden gekozen, bracht Stoffel voor ons. Na zijn geslaagde optreden konden we nog genieten van heerlijke koeken, waarna omstreeks 17.15 uur iedereen tevreden huiswaarts keerde. We danken iedereen die aan het welslagen van deze namiddag heeft bijgedragen. 
(Eddy Platteeuw)