Onze vormheren in de federatie

9 mei 2018 Uit Door decaproen@hotmail.com

De vormselcatechese loopt stilaan op zijn einde. De voorbereidingen voor de 4 vormselvieringen zijn volop aan de gang. Graag stellen we dan ook onze beide vormheren, priester Pierre Deleu en bisschop Lode Aerts aan jullie voor.

INTERVIEW MET VORMHEER PIERRE DELEU

Hallo priester Pierre, kun je iets over jezelf vertellen. Waar ben je priester? Hoe lang al?
Ik ben oud-leerling van het Sint-Amandscollege (prom. 1964) en ook oud-leraar van 1970 tot 1982. Daar hebben jullie pastoors Dirk en Nikolaas ook les gegeven. Na mijn collegetijd was ik 5 jaar medepastoor in Bissegem, waar Nikolaas ook een tijd gewoond heeft. In 1987 werd ik in Oostende benoemd op Sint-Jan. Van 1993 tot 1996 was ik aalmoezenier in het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt en daarna mocht ik terugkomen naar Sint-Jan, waar ik tot juli 2011 pastoor was.

In 2011 had ik aan de bisschop gevraagd om op pensioen te gaan. Ik begon de administratieve verplichtingen die alsmaar groter werden te ontzien. Ik verlangde om meer tijd te besteden aan de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld waar ik al sedert 1987 als medestander bij was. Zo had en heb ik nog steeds goede contacten met de groep van Brugge en Oostende. Ik ging toen in Koksijde wonen. In Koksijde is er een MPI van de staat. De toenmalige pastoor van Koksijde-dorp sprak eens over de viering van eerste communie en vormsel voor die kinderen. Hij stelde voor dat de kinderen van het MPI tijdens een aparte viering hun eerste communie zouden doen en hun vormsel. Hij vroeg me dan of ik daarvoor wilde zorgen. Dat stelde hij voor aan de bisschop die zijn akkoord gaf en die ook de toestemming gaf dat ik die vieringen zou voorgaan. Toen mgr. De Kesel benoemd was in Brussel vroeg Koen Vanhoutte of ik ook op andere plaatsen wou gaan om het vormsel toe te dienen. Zo doe ik dat nog steeds.

Vier jaar geleden sprak Kris Depoortere mij aan om te vragen of ik er iets in zag om Jef Devisschere op te volgen als aalmoezenier bij de “Voyageurs”. Ik hoorde dat die mensen vaak geconfonteerd werden en worden met “uitsluiting”. Op bijeenkomsten van ATD Vierde Wereld wordt daarover ook vaak gesproken en vanuit die achtergrond nam ik het voorstel van Kris aan. Op de nieuwjaarsviering in januari 2014 gaf Jef mij de fakkel door in Zwankendamme. Zo ben ik nu zelf veel onderweg (autorijden heb ik altijd graag gedaan) en mijn plan trekken, zoveel het kon.

Ben je al eens in Bredene geweest? Wat waren je indrukken?
Onze koster Jean-Pierre Hautekiet woont op “’t Sas”. In Bredene ben ik meerdere keren geweest bij collega’s of bij en of andere gelegenheid. Verleden jaar mocht ik het vormsel toedienen in de kerk van Bredene Dorp en van de Vuurtorenwijk. Dit jaar is het Bredene-Duin en -Sas. Ik ben al op bezoek geweest bij de vormelingen van ’t Sas. De parochieassistent Johan ken ik al lang als echtgenoot van Kristine die in De Takel werkt (laatste huis van de parochie Sint-Jan) waar we ook met de Salesianen een goede band hadden en nog. De ouders van Kristine wonen op Sint-Jan en zijn zeer geëngageerde mensen op de parochie.

INTERVIEW MET VORMHEER BISSCHOP LODE

Hallo bisschop Lode, kun je iets over je eigen vormsel vertellen?
Bij mijn eigen vormsel herinner ik me goed dat we een vrij grote voorbereiding hadden. Die verliep in groepjes en we hadden elk een leuk catecheseboek.

Ben je al eens in Bredene Vuurtoren geweest? Wat zijn je indrukken?
Bredene en de Vuurtoren ken ik nog niet, maar ik kijk ernaar uit bij het vormsel al een beetje kennis te maken.

Straks mogen de vormelingen van jou het sacrament van het vormsel ontvangen. Wat betekent de Heilige Geest voor jou? Wat wil je hen graag meegeven?
Voor mij is Gods Geest als een goede gast, die op bezoek komt. Hij maakt zich klein en nederig en eist geen enkele plaats op voor zichzelf. Integendeel: Hij is pure liefde en Hij maakt ruimte voor mij. Ik hoef dus niet bang te zijn voor Hem.

Een hartelijke groet, ook aan de vormelingen en de catechisten.
Genegen, + Lode.