Derde zondag van de advent

Derde zondag van de advent

8 december 2021 Uit Door decaproen@hotmail.com

“Opkomen voor de ander vanuit onze vreugde”

De derde zondag, Welzijnszorgzondag, is ook vreugdezondag. Na de oproep van de eerste twee weken, volgt nu de beloning: de zorg voor het welzijn van de ander zal ons vreugde geven. Maar als we de toenemende ongelijkheid zien, veel mensen die leven op de rand van armoede of zelfs in schrijnende armoede – ook in ons welstellend Vlaanderen – dan lijkt er geen aanleiding tot grote vreugde in ons samenleven.

Delen met elkaar, geen macht nastreven, geen geweld gebruiken zijn reële voorbeelden van bekering. Op deze en andere wijze spoort Johannes de mensen aan en verkondigt hij hun het goede nieuws. Hij doopt met water. Dit is nog maar een doopsel van verwachting en voorbereiding. Het doopsel ‘met de Geest en met vuur’, dat ons leven voor altijd kan redden, wordt door Jezus zelf ons gegeven. Wij maken het doopsel tot Blijde Boodschap.

Onleefbaar

Met het thema ‘Wonen: een gunst en geen recht? Onaanvaardbaar!’ roept deze adventsactie op tot solidariteit en samen opstaan tegen armoede. Goed wonen is van levensbelang en toch is dit voor veel mensen in armoede geen realiteit. Bij Welzijnszorg werken we samen met tientallen kleine en grotere organisaties die in wijken, parochies, steden en gemeenten en regio’s armoede aanpakken.

“Vluchtelingen hopen de ellende uit hun thuisland achter zich te laten en hier bij ons een fijne nieuwe toekomst op te bouwen. Recent openden we een eigen vluchtelingenhuis waar 15 nieuwe Belgen een plek vinden om samen te wonen. De vrijwilligers van Bij Ons Thuis zijn tegelijk vriend, adviseur, een troostende schouder, klusjesdienst en vervoersmaatschappij. Door hen te verwelkomen als familie en het huis te delen met hen, groeit een wederzijdse band en zo is dit initiatief een grote bron van vreugde voor velen”
(vzw Thuis Bij Ons, Aarschot)

De adventsactie Welzijnszorg helpt ons om zelf een daadwerkelijke bijdrage te leveren aan meer menswaardigheid. Zo ondersteunen ze met jouw giften verschillende organisaties gedurende twee jaar. Een kleiner aantal jonge, startende initiatieven krijgen een eenmalig financieel duwtje in de rug.

Meer dan geld alleen

Het ondersteunen van armoedeprojecten is voor Welzijnszorg meer dan alleen geld geven. Het is samenwerken én een stem geven. We zetten in op een wederzijdse versterking: de verhalen en ervaringen van de armoedeprojecten voeden de campagnes en het politieke werk van Welzijnszorg. Tegelijkertijd helpen we de armoedeprojecten om hun ervaringen en suggesties te delen met het beleid en een ruim publiek.

Een leven vol bekering, doordacht en bewust in alle eerlijkheid zal u vreugde geven. Maar als zulk leven handen en voeten krijgt in concrete daden van solidariteit dan zal die vreugde volkomen zijn.
Dank voor je bijdrage in het collecteweekend van 11 en 12 december!

De zwakste
Waarom zou je voorkeur geven aan de meest zwakke?
Is dat niet tegen de natuurwet? De wet tot zelfbehoud?
Het voortbestaan van de soort wordt verzekerd,
doordat de sterkste telkens weer overwint.

Voorkeur geven aan de zwakke…
Is dat niet contraproductief?
Schaarse middelen zet je best daar in
waar ze het meest renderen!

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?
Er zijn er die zeggen dat je er gelukkig van wordt,
dat je er voldoening in vindt,
dat het je vreugde geeft…

Natuurlijk; het kleine, het zwakke vertedert…
alles van waarde is weerloos, zeggen we dan.
Ooit waren we allemaal, teer en zorgbehoevend,
ooit zullen we het weer worden.

Er zijn echter mensen die in hun existentiële vertrouwen
zo diep en veelvuldig gekwetst zijn dat ze
nog nauwelijks aansluiting vinden bij de samenleving.
Ze zijn moeilijk te helpen, ze wekken weerstand op, weerzin soms.

Waarom zou je inzetten op de meest kwetsbaren?
Waarom zou je een verbond aangaan
met wie niemand zich wil verbinden?
Waarom zou je je eigen persoon moedwillig riskeren?

Ik zie geen andere reden dan het geloof,
wars van elke rationaliteit. Het geloof;
in de diep verborgen capaciteiten,
het diep verborgen vermogen tot liefhebben… in iedere mens.

Ik vind geen betere verwoording dan de Bijbelse:
wil je winnen… geef dan,
wil je helen… breek dan,
wil je leven… heb dan lief.
(Kris Buckinx, WZZ 2021)

Lied: Woonlied

https://www.youtube.com/watch?v=M-vr1jvPkM8&ab_channel=MarjanDePrins

Een huis met vier muren, dat is niet voldoende,
wanneer tocht of koude de kamer beheerst.
En vocht in de muren schimmels doen groeien,
wanneer het daglicht de woonkamer vreest.


Laat ons een huis met comfort dat te doen is,
laat ons een huur die betaalbaar kan zijn.
Vergeet voor één keer hoeveel geld een miljoen is,
maak nu eens werk van een echt woonbeleid.

Een huis om te kopen is iets voor de rijken,
de huurprijzen stijgen meer dan normaal
Op de privémarkt gaat men over lijken
met heel veel geduld huur je nu nog sociaal.

Laat ons een huis…

Ministers van wonen, ze kwamen ze gingen,
ze krijgen van ons een nul op ’t rapport.
Daarom dat we hier met z’n allen nu zingen
betaalbare woningen zijn er te kort.

Laat ons een huis…

Tekst: Samenlevingsopbouw Gent

Bekijk hier de campagnefilm Welzijnszorg 2021: Wonen: een gunst en geen recht? Onleefbaar!

Omslagfoto: Johan Vervaeke