Verhalen die verbinden

20 mei 2020 Uit Door decaproen@hotmail.com

Mediazondag – 24 mei
‘Dat je aan je kinderen en je kleinkinderen kunt vertellen (Ex. 10,2)

Deze zin koos paus Franciscus als thema voor de Wereldcommunicatiedag, die dit jaar samenvalt met Mediazondag op 24 mei bij ons. De paus wijst ons hiermee op het belang van verhalen, meer bepaald van goede verhalen: verhalen die opbouwen en die ons helpen te (her)ontdekken waar we vandaan komen, die ons de kracht geven om voort te doen en verder te gaan. Want, schrijft de paus, in de kakofonie van stemmen en boodschappen die vandaag op ons afkomen, hebben we nood aan een verhaal over menselijkheid en schoonheid, een verhaal dat verbindt. Jezus was dé verhalenverteller bij uitstek. Hij sprak met parabels, korte verhalen uit het dagelijkse leven. Het leven wordt verhaal en vervolgens wordt voor de toehoorder het verhaal leven: het verhaal wordt deel van het leven van wie luistert, en het verandert hen.

Het verhaal van Kerknet
Binnen de Kerk in Vlaanderen is Kerknet een van de belangrijke kanalen waarlangs goede en verbindende verhalen worden verteld: verhalen van geloof en van wat het geloof met mensen doet. Kerknet zoekt in deze periode creatief naar andere vormen van verbinding en verdieping. Heel wat mensen (her)ontdekken dit digitaal verhaal. Op dit moment bereikt Kerknet maandelijks minstens 200.000 unieke bezoekers, die samen maandelijks meer dan 1 miljoen pagina’s bekijken. Achter die cijfers schuilt een gemeenschap van mensen die leven putten uit het evangelie. Kerknet wil dan ook blijven groeien om – ook na corona – verder uit te groeien en thema’s aan bod te brengen voor zoveel mogelijk mensen en doelgroepen!

Uw gift is belangrijk
De collecte van het komende weekend zou integraal gaan naar Kerknet. Uiteraard kunnen we ook op een andere manier steunen. Doe een gift of wordt peter of meter van Kerknet en stort een bedrag van € 72! Of stort vandaag nog de bijdrage die u voorzag in de omhaling op rekeningnummer BE98 7360 0734 5893 van vzw Studiecentrum Kerk en Media, Halewijnlaan 92, Antwerpen met gestructureerde mededeling 999/2020/00045. Steun Kerknet, zodat het digitale verhaal verder kan gaan.

Website PE Galilea Bredene-Vuurtoren
Ook in onze pastorale eenheid brengen we goede verhalen, in Kerk&Leven, maar zeker zo op deze website. Naast artikels en verslagen uit onze lokale gemeenschap, een uitgebreide kalender en info over de verschillende werkgroepen, wordt er ook al eens ‘over de muur’ gekeken. Je vindt er contactgegevens van medewerkers en verenigingen,… Er is ruimte voor spiritualiteit, bezinning en gebed waar we, vooral in deze tijd, willen tegemoetkomen aan zij die de wekelijkse liturgie moeten missen. Zo proberen we een ruime doelgroep aan te spreken en zorgen we er voor dat je in onze pastorale eenheid niets van het goede nieuws moet missen.

Als we er de statistieken van de maand april bijhalen merken we dat 1353 unieke bezoekers de weg vonden naar onze website, goed voor 1829 paginaweergaven. We zijn blij dat de inspanning om een verzorgde website te onderhouden loont. Dank je wel hiervoor!