Startdag vormelingen St.-Jozef

Startdag vormelingen St.-Jozef

29 november 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Op zaterdag 11 november (Wapenstilstand) kwamen 26 jongeren bijeen in De Caproen voor de start van het vormselwerkjaar. Parochieassistent Johan heette iedereen welkom en stelde meteen ook de ploeg voor. Samen met Pedro, Matthias, Kristine en Jalina gaan we met de vormelingen op weg naar hun feest in mei. Voor de eerste activiteit konden we daarbij ook rekenen op de hulp van twee mama’s en een enthousiaste gevormde jongere. Dank hiervoor!

We maakten in de voormiddag allereerst kennis met elkaar doorheen allerhande spelletjes. Onder de noemer ‘een hart voor misdienaars’ pogen we dit jaar ook een misdienaarswerking op te starten in ’t Sas. Zo mochten Quyhn-Lam, misdienaar in St.-Rikier en Matthias, acoliet in Mariakerke, wat meer uitleg geven bij hun taak. Ook in de viering ‘s avonds gaven zij alvast het goede voorbeeld. Een aantal vormelingen toonden zich bereid om zich hiertoe te engageren. Voor we aan tafel gingen werd nog even ingegaan op de betekenis van het ‘gevormd worden’ en schreven de jongeren een antwoord op de vraag: ‘waarom doe jij je vormsel’ neer.

In de namiddag werkten we rond oorlog en vrede. De betekenis van Wapenstilstand en twee filmpjes uit Israël-Palestina en Oekraïne, die de situatie van de kinderen ginds belichten, dienden als inleiding op een gesprek over hoe kinderen dit hier ervaren en er mee omgaan én hoe we tot vrede kunnen komen. Met een knipoog naar het verhaal van Noach uit het Oude Testament kregen symbolen als de vredesduif en de regenboog een betekenis. Met deze kennis gingen de vormelingen aan de slag om een collage rond oorlog en vrede te maken. Er werd geknipt en geplakt, getekend en geschilderd en het resultaat mocht er zijn. Verschillende jongeren gingen intens op in dit creatief moment.

Met een ‘christelijk’ ganzenbordspel, waarin zowel bijbelverhalen als doe- en denkopdrachtjes aan bod kwamen, werd deze eerste voorbereidingsdag afgerond. Met koek en drank werd de overgang gemaakt naar de vredesviering in de kerk.

‘Bruggen bouwen van vrede’ was het thema van de viering. De vredesvlag werd bij de intrede plechtig naar voren gebracht door enkele vormelingen. Anderen mochten een tekstje voorlezen of het verhaal brengen van ‘de man die om vrede ging’. Praktisch alle vormelingen hadden zo een taak in de viering. Priester Bjorge had het er in de homilie over dat we een inspanning moeten leveren om voorbereid te zijn om Jezus lief te hebben. Maar ook dat we vrede kunnen bekomen door ons een beetje aan te passen aan de ander. Dit staafde hij met een filmpje. ‘Amor’ en ‘Hevenu Sjalom Aleichem’ zongen de vormelingen. “Als ieder mens er in slaagt om vrede te brengen in eigen huis en straat, dan komt de wereldvrede vanzelf”, sprak een vormeling uit. ‘Geef vrede, Heer, geef vrede’, zongen we tot slot met z’n allen.

‘Waar word je blij van, wat maakt je enthousiast?’ was één van de vraagjes bij het kenningsmakingsmoment. Wel, als er één ding is waar ik enthousiast van word, dan is het wel deze eerste bijeenkomst van de vormelingen in ’t Sas. Met onze ploeg beleefden we hier een heel deugddoend moment!
(Tekst: Johan Vervaeke – Foto’s: Kristine Decroos)