Aanstellingsviering deken Bart – Samen op weg!

Aanstellingsviering deken Bart – Samen op weg!

24 januari 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

Van onze nieuwe deken Bart Lagrange kreeg wij na zijn aanstelling op 14 januari nog een dankwoordje en zijn danktekst tijdens de viering:

“Met grote dankbaarheid blik ik terug op een vreugdevol samenzijn ter gelegenheid van mijn aanstelling als deken. De grote groep aanwezigen, het samen biddend en zingend vieren en de vele hartelijke ontmoetingen zorgden voor een positief en hoopvol nieuw begin. Ik dank allen die aanwezig waren of van thuis uit in stilte hebben meegeleefd en -gebeden. Dank ook aan allen die hebben meegewerkt aan de viering: de vele helpende handen bij het klaarzetten van de kerk en het uitdelen van de volgboekjes, de kosters, de acolieten, de lectoren, de organist en zangleider, het Matondokoor en de leden van de multiculturele gemeenschap. Dank aan de kerkfabriek van Sint-Petrus en -Paulus voor de bloemen. Dank aan iedereen voor de uitstekende samenwerking!

Lees verder onder de foto

Hierbij voeg ik nog het dankwoord dat ik heb uitgesproken op het einde van de viering in de hoop wat inspiratie te kunnen delen voor wat ons als kerk te doen staat.”

Beste bisschop Lode, familie, vrienden, parochianen, collega’s, goede mensen, jullie talrijke aanwezigheid vandaag doet mij bijzonder veel deugd. Maar ook voor de pastores en de teamleden van ons decanaat, die dag in dag uit samen kerk vormen en met wie ik in de komende tijd mag samenwerken, is het een vreugdevolle dag. Ik ben dan ook bijzonder dankbaar dat jullie zijn ingegaan op de uitnodiging om samen te komen en al zingend en biddend te vieren.

Dit vreugdevol samenzijn is een echte opsteker, vooral omdat we de voorbije jaren en zeker ook de voorbije maanden, zo vaak met de kerk in woelige wateren verkeren. Dat maakt het niet vanzelfsprekend om kerk te vormen, om dicht bij het evangelie te blijven en als individu of groep een goed getuigenis af te leggen van het geloof in een God die liefde is. Maar… in een gemeenschap is er veel mogelijk! Je trekt je aan elkaar op en zoekt steun bij elkaar. Je leert het vele goede te zien dat er om je heen gebeurt. Je leert geloven dat Gods Geest mensen blijft aanvuren om zijn liefde voelbaar en tastbaar te maken. Je leert om de moeilijkheden niet uit de weg te gaan, maar om deze te overwinnen!

Ik wens dan ook dat we als kerkgemeenschap in de eerste plaats veel vaker zouden terugkeren naar de bronnen en de wortels van ons geloof. Dat we er de vreugde zouden vinden van het eerste uur, van het moment dat we diep geraakt werden door Gods liefde, die zich laat zien en voelen doorheen mensen en gebeurtenissen. Ik ben ervan overtuigd dat het net die vreugde is die de innerlijke motor is om in beweging te komen, om samen op weg te gaan. Kortgezegd in het leven is dát het engagement dat we ter harte moeten nemen: op weg gaan met mensen, er zijn voor elkaar, iets voor mekaar betekenen in de goede maar ook in de minder goede dagen. In KSA vatten we dit alles samen met de gevleugelde woorden: ‘Om de vriendschap ondereen’…

Vriendschap sluiten met zoveel mogelijk mensen, ook met mensen die in nood zijn of arm geworden zijn. Door mensen met open handen, open oren en een open hart te ontmoeten, op die momenten is de kerk op haar best! Meer en meer raak ik ervan overtuigd dat de kerk in onze streken en in onze samenleving maar verder een plaats zal kunnen hebben wanneer ze zich presenteert als een vriendelijke en dienstbare kerk, als een kerk die open en gastvrij is en dus geen onderscheid maakt op basis van opleiding, gender, kleur, geloof of geaardheid; als ze zich voortdurend leert focussen op wat ons bindt en niet op wat ons scheidt.

Het is dan ook mijn allergrootste wens én hoop dat we samen wegen zullen vinden om als kerk zichtbaar en betekenisvol te blijven op de plaatsen waar wij wonen, leven en werken. Laat mij toe om het nu al even heel concreet te maken en om een kleine maar warme oproep te doen, die een groot verschil kan maken voor mensen in nood. In deze stad komen er dagelijks mensen aan die op de vlucht zijn, die op zoek zijn naar een veilige haven om tot rust te komen en om een nieuwe toekomst op te bouwen. De vzw SoWo (Solidair Wonen) begeleidt mensen die hier toekomen en ondersteunt hen ook op materieel en financieel vlak. Elke bijdrage die je straks neerlegt in de mandjes bij het naar buiten gaan, betekent erg veel. Ik wil jullie dan ook oprecht danken voor het gulle gebaar. Er kan ook een bedrag overgeschreven worden op het rekeningnummer van Solidair Wonen: BE39 0689 4238 3319!

Samen op weg! Ik hoop en wens dat het als een refrein in onze oren en in ons hart mag blijven klinken. Net als de eerste christenen, die ook mensen van de weg werden genoemd, gaan ook wij op weg om altijd en overal in het voetspoor van Jezus het goede te doen. En ik ga graag met jullie mee! Ik dank dan ook de bisschop voor het vertrouwen dat hij mij geeft om samen met jullie op weg te mogen gaan.

En tot slot nog dit: neem veel van het enthousiasme dat we hier vandaag in deze viering hebben gevoeld mee naar jullie gezin en familie, jullie kerkgemeenschap, jullie vereniging en jullie leef- en werkplek, om daar de liefde, vrede en vreugde, die zo sterk doorklinkt in de Blijde Boodschap, van ganser harte te beleven! En vergeet onderweg niet God te danken en te blijven bidden om zijn zegen, ook voor mij!

Pax et bonum!
Vrede en alle goeds! 
(deken Bart)