Van Pasen naar Pinksteren (7)

Van Pasen naar Pinksteren (7)

15 mei 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren inspireren christenen om de vreugde van de opstanding aan iedereen bekend te maken, net als de eerste christenen. Door de heilige Geest ervaren we Gods aanwezigheid in onze gemeenschap. Zijn begeestering komt tot uiting in de gaven die ieder van ons heeft gekregen. Zeven weken, zeven gaven. Elke week ontsteken we een kaarsje en vragen om een gave van de Geest. Zo zien we het licht van Pasen telkens met één licht groeien.

De gave van liefde voor God is een geschenk van de Heilige Geest. Liefde voor God is de gave van de Geest die ons eraan herinnert hoe klein we tegenover God en zijn liefde zijn en dat ons welzijn erin bestaat ons met eerbied en vertrouwen aan zijn handen toe te vertrouwen. Dat is de liefde voor God: overgave aan de goedheid van onze Vader die ons bijzonder liefheeft. Dat bewerkt de Heilige Geest in onze harten: Hij geeft ons het gevoel van kinderen te zijn in de armen van de Vader. Zo begrijpen we dat liefde voor God in ons de vorm aanneemt van volgzaamheid, van erkentelijkheid en van lofprijzing en zo ons hart vervult van hoop. Liefde voor God doet ons verstaan dat alles genade is en dat onze ware sterkte alleen in de navolging van Jezus bestaat en in het aanvoelen dat de Vader zijn goedheid en barmhartigheid over ons kan uitstorten. Hij opent de harten zodat de vergiffenis, de barmhartigheid, de goedheid en de liefkozingen van de Vader ons bereiken, want we zijn kinderen die oneindig bemind worden. Liefde voor God maakt van ons geen angstige christenen die het opgeven, maar het wekt moed en kracht in ons! Het is een gave die ons tot overtuigde en enthousiaste christenen maakt, niet door angst aan de Heer onderworpen, maar ontroerd en gewonnen door zijn liefde! Door Gods liefde veroverd!

Hoed je er voor je hoop te stellen op geld, op trots, op macht, op eigenwaan want dat alles kan ons niets goeds beloven! Denken jullie dat mensen die gezag uitoefenen over anderen en zich laten omkopen, mensen die handel drijven in andere mensen en anderen uitbuiten of mensen die wapens produceren om oorlogen aan te wakkeren, de liefde van God in hun hart dragen? Zij hebben geen liefde voor God en zijn niet gelukkig. Dat de liefde voor God hen doet begrijpen dat alles ooit eindigt en dat ze aan God rekenschap zullen moeten geven. Vragen we aan de Heer de genade om onze stem te voegen bij die van de armen om de gave van liefde voor God te verkrijgen en ons, samen met hen, te kunnen zien als bekleed met de barmhartigheid en met de liefde van God, die onze Vader is.
© fragment uit catechese-audiëntie van Paus Franciscus, 2014

We steken een zevende kaarsje aan en vragen om liefde voor God.

God,
geef ons de Geest van liefde voor U,
zodat we U graag mogen zien,
en ook onze medemens.
Open onze harten

zodat Uw goedheid en barmhartigheid
tot ons kan komen,
en wij, in navolging van Uw Zoon,

het goede mogen doen..
Maak ons tot overtuigde en enthousiaste christenen,
tot kinderen die zich geborgen weten in Uw armen.
Laten we bidden dat we deze gave van de Geest deelachtig mogen worden.
Amen.