Startdag vormsel St.-Jozef en St.-Rikier

Startdag vormsel St.-Jozef en St.-Rikier

24 november 2017 0 Door decaproen@hotmail.com

Op zaterdag 11 november kregen de vormelingen van St.-Jozef en St.-Rikier hun eerste voorbereidingsmoment. Aan de hand van verschillende opdrachten werden diverse thema’s geraakt. Zo werd in de ochtend een volledig spel rond ‘vrede’ gegeven, naar aanleiding van Wapenstilstand, waarbij alle opdrachten in het teken van vrede stonden. Op die manier konden de vormelingen hier kennis mee maken vanuit verschillende invalshoeken. Het middagmaal werd met z’n allen ter plaatse verorberd.

In de namiddag werkten de vormelingen in hun eigen vaste vormelingengroepje. Met dit groepje gaan ze een volledig jaar op stap. Alle vormelingen kregen vier sessies. Een sessie ‘zang’ waarbij ze kennis maakten met de liederen ‘Geest van hierboven’ en ‘Hevenu Shalom Aleichem’, een sessie ‘crea’ waarbij de vormelingen een vredesduif maakten, een sessie ‘teambuilding’ om de groepssfeer aan te scherpen en ten slotte een sessie ‘vertrouwen’ waarbij ze door verschillende theoretische en praktische opdrachten het begrip beter leerden kennen.

Nadien zakten ze af naar de St.-Jozefskerk waar ze samen vierden. Ook de viering stond in het teken van de ‘vrede’. Hun vredesduifjes kregen er een plaats, een toneelstukje ‘De man die naar vrede zocht’ werd opgevoerd, schuld- en voorbeden werden aangebracht en ze zongen samen hun lied ‘Hevenu Sjalom’. Een fijne start voor wat een fantastisch werkjaar moet worden.

Meer foto’s vind je via www.vormselwerking.be

Bijna alle 53 vormelingen waren aanwezig op de startdag – © Kevin Flander
Het ‘vertrouwen’ op weg naar het vormsel is van essentieel belang – © Kevin Flander
Met waardeloos materiaal werd een vredesmonument geknutseld – © Kevin Flander
De vormelingen werden actief betrokken bij de viering in de kerk – © Kevin Flander