Van Pasen naar Pinksteren (4)

Van Pasen naar Pinksteren (4)

24 april 2024 Uit Door decaproen@hotmail.com

De zeven weken tussen Pasen en Pinksteren inspireren christenen om de vreugde van de opstanding aan iedereen bekend te maken, net als de eerste christenen. Door de heilige Geest ervaren we Gods aanwezigheid in onze gemeenschap. Zijn begeestering komt tot uiting in de gaven die ieder van ons heeft gekregen. Zeven weken, zeven gaven. Elke week ontsteken we een kaarsje en vragen om een gave van de Geest. Zo zien we het licht van Pasen telkens met één licht groeien.

De gave van sterkte is een geschenk van de Heilige Geest. Het is de Heer zelf die ons in onze zwakheid komt ondersteunen door ons de gave van sterkte te schenken. Met deze gave maakt de Heilige Geest de grond van ons hart vrij van luiheid, van ontmoediging, van onzekerheden en van alle angsten die het kunnen remmen. De gave van sterkte is een echte hulp, ze geeft ons kracht, ze bevrijdt ons van de belemmeringen. Er zijn soms moeilijke momenten en uitzonderlijke situaties waarin de gave van sterkte op buitengewone, voorbeeldige wijze werkt. Dat is het geval van hen die harde en pijnlijke ervaringen moeten trotseren, die hun leven en dat van hun dierbaren ontwrichten. Ook vandaag zijn er op vele plaatsen in de wereld christenen die hun geloof blijven vieren en belijden met diepe overtuiging en helderheid en ze bieden weerstand ook wanneer dat een hogere prijs eist. Laten we de Heer danken voor deze christenen van de verborgen heiligheid: het is de Heilige Geest die ze in zich hebben die hen verder draagt! Deze gave moet het basiskenmerk zijn van ons christelijk bestaan, in het gewone van ons alledaagse leven. Alle dagen van ons dagelijks leven moeten we sterk zijn, we hebben deze sterkte nodig om met ons leven, ons gezin, ons geloof verder te gaan. Als we het gewone leven trotseren, als er moeilijkheden komen, laat ons dan dit herinneren: “Alles vermag ik in Hem, die mij kracht geeft”. Laten we in moeilijke momenten de moed niet opgeven, maar laten we de Heilige Geest aanroepen dat Hij ons hart door de gave van sterkte verlicht en aan ons leven en onze navolging van Jezus nieuwe kracht en enthousiasme meedeelt.
© fragment uit catechese-audiëntie van Paus Franciscus, 2014

We steken een vierde kaarsje aan en vragen om sterkte.

God,
geef ons de Geest van sterkte
om sterk te staan als het moeilijk wordt,
zodat we de moed hebben om goede wegen te gaan,
en niet moedeloos worden als het moeilijk wordt.
Laten we ons hart openstellen voor elkaar
zodat we nieuwe kracht en enthousiasme
kunnen schenken en ontvangen van elkaar.
Laten we bidden dat we deze gave van de Geest deelachtig mogen worden.
Amen.