Soms vraagt een mens zich af…*

Soms vraagt een mens zich af…*

4 september 2019 Uit Door decaproen@hotmail.com

Bij mijn aanstelling kreeg ik te horen dat er verwacht werd dat ik hiertoe de nodige ‘vorming’ zou volgen. Deze theologische vorming is een verplicht onderdeel van de opleiding tot parochieassistent, pastoraal medewerker of diaken en duurt vier jaar. Ondertussen beëindigde ik mijn derde jaar met vrucht en start ik binnenkort, samen met zo’n 52 collega’s/geïnteresseerden, mijn laatste jaar. De Theologische Academie gaat door in het auditorium van het Grootseminarie in Brugge. Elke zaterdagmorgen loopt de wekker op een, naar mijn normen, ontiegelijk vroeg uur af om gedurende vier uur ondergedompeld te worden in de fundamenten van het christelijk geloof.

Ik zit dus al over de helft en dat stemt mij ‘vreugdevol’. Nu moet ik wel toegeven dat ondertussen een ‘nieuwe wereld’ voor mij opengegaan is. Wie als christen in de wereld van vandaag gelovig wil leven en een pastorale taak op zich wil nemen, voorziet zichzelf best van een flink stuk bagage. Over vier jaar verspreid worden de grote domeinen van de theologie behandeld. Na een algemene inleiding op de Bijbel volgen dogmatiek, moraaltheologie, kerkgeschiedenis, kerkleer, spiritualiteit, Oud en Nieuw Testatement. Dit jaar staan sacramentenleer, kerkelijk recht en liturgie op het programma. In de cursus ‘wereldgodsdiensten’ proeven we even van 4 verschillende godsdiensten en het vak ‘pastoraaltheologie’ behandelt de vier pijlers: liturgie, diaconie, verkondiging en catechese en gemeenschapsopbouw. Van de algemene cursussen volgt een examen, voor het laatste vak dienen we een ‘paper’ te schrijven. Op het einde van de hele cyclus ontvangen we een getuigschrift.

Niet iedereen die de academie volgt, hoeft een examen af te leggen, maar voor ons is dit dus wel verplichte kost. Dat dit de nodige nervositeit – ik neem het woordje stress niet graag in de mond – met zich mee brengt, hoef ik er waarschijnlijk niet bij te vertellen. Daarenboven vallen de examens (voor sommigen) midden in de drukke periode van vormsel- en eerste communievieringen en de daaraan verbonden dankmomenten. Voor anderen die een fulltime job hebben, is dit vaak studeren ‘tussen de soep en de patatten’. Toch slagen de meesten erin om goeie scores te halen. Dit heeft ongetwijfeld te maken met de extra motivatie die bij de studenten aanwezig is, al sluit ik niet uit dat ook de heilige Geest hier het nodige werk verricht.

Soms vraagt een mens zich af of een uitgebreide theologische kennis nodig is om je geloof te beleven, om God te kennen of met Hem in relatie te treden, om Hem te ontmoeten. Gaan we anderzijds, gewapend met deze kennis, scoren op een ouderavond of een doopgesprek, of gewoon wanneer we mensen ontmoeten? Dit is een vraag waarmee ik soms wel eens worstel. Als ik aanhaal dat deze cursussen voor mij een ‘openbaring’ waren, wil dit zeggen dat ik een aantal zaken anders ben gaan bekijken, dat de inhoud voor mij ‘een ander licht’ is gaan werpen op wat christen zijn in de wereld van vandaag kan inhouden. Het doet mij vooral kritischer nadenken over wat tot nu toe als vanzelfsprekend beschouwd werd. Op die manier is het wel leerrijk om dit te kunnen delen met mensen, om met een open, kritische houding naar mensen toe te stappen en de nodige verdieping te kunnen bieden. Niet vanuit de starre wetjes en regeltjes zoals we die soms ervaren maar vanuit het besef wat een gelovig leven voor ons vandaag kan betekenen. Een leven dat zich laat bezielen door de Geest van God, die ook Jezus bezielde: ‘een goed, mooi en gelukkig leven’ (Enzo Bianchi) (uit de cursus Spiritualiteit).

Hoewel mijn relatie met ‘schoolbanken’ nooit optimaal geweest is en examens voor mij al helemaal een hel waren, mag ik toch bescheiden stellen dat ik het er relatief goed van af breng, getuige de positieve resultaten die ik behaal. Misschien ben ik er nu pas achter dat interesse en motivatie een belangrijke rol spelen in het welslagen. Wat anderen als ‘saai’ mogen ervaren – je geloof beter leren kennen -, vind ik wel boeiend. En de examens… ja, die nemen we er graag bij.

Wie de fundamenten van het christelijk geloof beter wil leren kennen, wie zoekt naar verdieping van zijn kennis over God, Christus, de Kerk en het leven als christen is welkom bij de Theologische Academie. Inschrijven kan via het CCV op 050 74 56 10.
Johan Vervaeke

(* naar Luc De Vos)