Doorbreek de oorlogsmuur! Maak werk van vrede

Doorbreek de oorlogsmuur! Maak werk van vrede

13 september 2023 Uit Door decaproen@hotmail.com

Sinds de start van de oorlog in Oekraïne klinkt overal de oorlogstaal, ook bij onze leiders. Defensiebudgetten schieten de lucht in. De overtuiging dat wapens de oplossing zijn voor deze oorlog (en andere oorlogen) is groot. De militaire weg wordt verkocht als de weg naar vrede. Toch zijn er ook overal gewone mensen die vrede kiezen. Mensen die blijven geloven dat de enige weg naar vrede die is van dialoog en diplomatie. Ze verzetten zich tegen de oorlogslogica omdat ze beseffen dat er in oorlog enkel maar slachtoffers en verliezers zijn. Doorbreek de oorlogsmuur en maak werk van vrede. Samen versterken we de stemmen die in Rusland, in Oekraïne, in België en wereldwijd tégen de oorlog klinken.

Van 21 september tot en met 2 oktober is er de (Vlaamse) Vredesweek. Op initiatief van de Verenigde Naties is 21 september al meerdere jaren de internationale dag van de vrede. De VN nodigt alle naties en mensen uit om de onderbreking van vijandelijkheden op deze dag te respecteren en de dag te gedenken door middel van educatie en publieke bewustmaking rond vraagstukken gelieerd aan vrede. 2 oktober werd dan weer uitgeroepen tot de internationale dag van de geweldloosheid. Dit vanwege de geboortedag van Mahatma Gandhi (2 oktober 1869).

Zondag 24 september 2023 – Vredeswandeling Oostende

Wie zijn we?
De Vredeswandeling in Oostende is een initiatief van een breed platform van diverse sociale, culturele en levensbeschouwelijke organisaties en gemeenschappen in Oostende die het gedeelde verlangen naar vrede, zowel dichtbij als veraf, zowel in eigen kring, buurt of stad als in ons land en in de wereld concreet in actie willen omzetten.

Onze missie
Het Vredesplatform in Oostende streeft naar een vredevol samenleven in openheid en verbondenheid tussen mensen, met respect voor ieders eigenheid en verschillen. De Vredeswandeling wil daarvan een krachtig symbool en een concrete uiting zijn. De Vredeswandeling wil verbinden en bruggen slaan tussen mensen in plaats van muren op te trekken of te polariseren. De vredeswandeling is een signaal van hoop.

Onze visie
Artikel 1 uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (10/12/1948) stelt dat alle mensen met dezelfde waardigheid geboren worden ongeacht verschillen in nationaliteit, afkomst, religie, taal, sekse enzovoort. Alle mensen worden vrij geboren en moeten als gelijken worden behandeld. Daarom kan het Vredesplatform niet aanvaarden dat mensen uit de boot vallen of niet meetellen. Deelnemende organisaties en gemeenschappen engageren zich voor de waardigheid van alle mensen en willen dat iedereen zich kan ontplooien. Ieder mens kan daden van ‘kleine goedheid’ stellen, een dankjewel, een groet of een gebaar van vriendelijkheid. Verschillen in mening, overtuiging, levensvisie, afkomst of cultuur hoeven vredevol samenleven niet in de weg te staan, maar kunnen net rijkdom toevoegen. Zelfs al hebben we de tijdsgeest tegen en zien we de toekomst bedreigd, is het belangrijk en broodnodig mee te stappen in een tegenstroom die duidelijk maakt dat mensen elkaar als broeders en zusters kunnen zien en dat een vredevolle(re) wereld mogelijk is.

Oproep
Na een coronapauze van 2 jaar roepen we iedereen en elke gemeenschap of organisatie in Oostende op om deel te nemen aan de Vredeswandeling op zondag 24 september 2023 en letterlijk samen een stuk op weg te gaan. Door mee te stappen onderschrijf je onze visie op vredevol samenleven en druk je je bekommernis, hoop en verantwoordelijkheid uit voor een respectvolle, geweldloze en vredevolle samenleving. We verzamelen om 14.30 u. aan het Wapenplein en vertrekken om 15 u. Om 16 u. zijn we terug aan het Wapenplein.